Erdoğan ILDIZ    Aydınlık Gazetesi - Makale İletişimİletişim
 
 

 Giriş  Yayınlar Genel Açıklama Sayfası
  Mesleki 
 
  Felsefi
  Hikaye
  Şiir

 Türk Halıcılığının Sorunları ve Çözüm Önerileri
Sayfalar
1 2 3 4 5
6 7

8

9 10
11 12 13 14

15

16 17      

 

 

   

IV: EL DOKUMASI YAYGILARDA BOYANIN ÖNEMİ, KONU İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ :

 

Konunun önemi : Mekanlarımızı süsleyen el dokuması yaygıların ihtiva ettiği renkler ve bu renklerin elde edildiği boyalar hem zevklerimiz hakkında ipucu verir, hem de maddi olanaklarımızı vurgular. Halıdan anlayanla, anlamayan en çok bu noktada anlaşılır. Boyanın kalitesini anlamak fevkalade zor bir iştir. Gözün, uzun zaman terbiye edilmesini gerektirir. Anlayan göz de, doyamaz güzel parçalara bakmaya. Yani iyi boya büyük haz kaynağıdır insanlar için. Boyanın kalitesi, boyama tekniği yaygıyı rezil de eder, vezir de.

         Kullanılan boya ve boyama tekniği, yaygının dokuma işlemi bittikten sonraki evrelerde, fiyatı üzerinde çok etkili olur. Dokuması yeni bitmiş, yıkanmamış, farklı boya ve boyama tekniği ile yapılmış halılar arasındaki farkı görmek, uzman olmayan kişi için çok zordur. Yaygı yıkandıktan sonra bu fark daha kolay anlaşılır. Daha sonra yaygı kullanılmaya başlayınca farklı boyalar ve boyama teknikleri arasındaki fark açılmaya başlar. Kimi birkaç sene sonra solarken, kimi yüz yıllar boyu canlılığını ve parlaklığını sürdürür. İşte bunun için boyama konusu hem sanatın hem de sanatkârın ayrıldığı önemli bir konudur. Bu noktaya verilecek teşviklerde, halıcılıktan elde edilen döviz girdisi birkaç kat artırabilir. Hem de aynı işçilik kalitesinde, hemen hemen aynı hammadde ile aynı desenlerle. Boya ve boyama tekniği böylesine önemli değer farkı yaratır halıda ve kilimde.

         Şimdi farklı boyama tekniklerine biraz göz atalım. Boyalar üç ana grupta toplanırlar ihtiva ettikleri özellikleri itibarı ile:

 

1.    Tabii boyalar (Bitkisel, hayvansal orijinli boyalar)

2.    Krom boyalar,

3.    Anilin boyalar (Asit boyalar)

 

Bu boyalar kullanılan boyama teknikleri ile de kendi içlerinde farklı konumlar elde ederler. Tabii boyalar, daha çok dayanıklı ve zaman içinde daha da güzelleşerek halının cazibesini arttırırlar. Krom boyalar, yüksek ısı ve basınçlı kazanlarda elde edildiğinden, yünü oldukça hırpalar, zaman içinde matlaşırlar. Anilin boyalar, daha düşük ısıda boyanır ancak daha çabuk solarlar.

         Grupların ana özellikleri bunlar. Ancak, her işte olduğu gibi boyayanın ustalığı, boyama tekniği boya üstünde harikalar yaratabilir. Esas önemli olan konu da budur. Teşvik ve yönlendirme buraya verilmelidir.

         Boyanın önemi böylece vurgulandıktan sonra konuyu biz sistemimize göre irdelemeye devam edelim.

 

A)  El dokuması yaygılarda, boyama konusunda personelle ilgili sorunlar ve çözüm önerileri :

 

Yukarıda boya türlerini üçe ayırmıştık; bu türlerden tabii boyalar (kök boyalar da denir) ve anilin boyalar genellikle kırsal kesimdeki vatandaşlar tarafından evlerinde veya obalarında yapılır. Her boyayanın kendine göre bir boyama formülü vardır. Krom boyalar daha üstün boyama teknolojisi gerektirdiğinden, bunlarla fabrikalarda boyama yapılır. Boyanın hammaddesinin temin edilmesinden tutun da, yünün boyaya hazırlanması için Mordan’ lanmasına, boyama işlemi için gerekli teçhizatın hazır edilmesine, boyama sonrası yünün yıkanıp fazla boyaların akıtılmasına kadar boyama işlevinin evreleri çok geniş bilgi, deneyim ve beceri isteyen konulardır. Bu bilgi ve becerilerin yaygınlaştırılması zorunludur. Eskiden her boyacı veya aile kendi boyama formülünü ve usulünü sır gibi sakladığından pek çok boyama metodu zaman içinde yok olup gitmiştir. Her üç usul içinde bir araştırma, geliştirme merkezinin kurulması şarttır. Bu Halıcılık Vakfı bünyesinde kurulabilir. Bu merkez, üniversite ve özel kuruluşlarla ortak çalışabilir. Edinilen bilgi ve deneyimler ihtiyaç sahiplerine satılabilir. Boya tasarımı yapmak isteyen şahıs ve kuruluşlar, tasarımlarını bu merkezle tartışarak, gayeye hizmet eden mükemmel bir tasarım geliştirebilirler. Bu tasarım bir rapor halinde ihtiyaç sahibine verilebilir. Bu raporun standardı hammadde tasarımında önerilen rapor standardı gibi olmalıdır. Böylece dene-yanıl-düzelt sistemi ortadan kalkacak, çalışmalar daha verimli hale gelecektir.

 

B)  El dokuması yaygıların boyanmasında adres sorunu ve çözüm önerileri :

 

El dokuması yaygı üretmek isteyen kişinin, ürününü tasarlaması için nasıl bilgi ve beceriye ihtiyacı varsa, bu bilgiler doğrultusunda  işlem yapabilmesi için hammaddeye de ihtiyaç vardır. Boyama yapılabilmesi için gerekli kök, ot, yaprak, bitki, boya, mordan, boyama ustası, boyahane vs.yi de bulması gerekecektir. Bunun nerede, nasıl, hangi fiyata temin edileceğini bilmesi de zorunludur. Bu servis de halıcılık Vakfı tarafından ücret karşılığı verilebilir. Vakıf bünyesinde kurulacak bilgi işlem merkezi ile bu sorunların çözülmesi kolay olacaktır.

 

C)  El dokuması yaygıların boyanmasında slogan sorunu ve çözüm önerileri :

 

Aynen ipin hazırlanışında olduğu gibi bu konuda da kavram karmaşası devam etmektedir. Nasıl pek çok kişi ve kuruluş iplerin elde hazırlanması konusunda çağdışı bir tutum sergiliyorsa, boyalar konusunda da kök boyada ısrarlı geniş bir zümre mevcuttur. Kök boyalarla üretimin boyutlarının mevcut teknolojilerle büyük üretimler olması imkansızdır. Ancak, ülkenin, kapasitesi büyük üretimlere ihtiyaç vardır. Pazarlama teknolojisi açısından bu zorunludur. Kök boyada ısrarın altında, kaliteli, iyi üretim arzusu yatmaktadır. Ancak, kaliteli üretim, krom ve anilin boyalarla da elde edilebilir. Burada araştırma, geliştirme merkezi tesis edilmesinin zorunluluğu ortaya çıkıyor. Devlet bu konuya araştırmacı, cihaz, laboratuar vs. desteği verebilir. Bu destek döviz olarak kısa zamanda dönecektir. Slogan, krom boya olmalıdır. Bu kapasiteli üretim için şarttır. Ufak üretimler için anilin boya, butik üretimler içinse kök boya önerilebilir. Sloganın teğeti böyle belirlenince, çabalar hedef doğrultusunda olacak, hedefe uygun ürünler kısa zamanda geliştirilecektir.

 

D)  El dokuması yaygılarda boyama konusunda stok ve çeşit sorunları ve çözüm önerileri :

 

Ürün tasarımında slogan sorununun çözümü, haliyle tasarlanan ürün için hammadde planlanmasını gündeme getirecek, gerekli hammadde stokunun makro açıdan planlaması zorunlu hale gelecektir. Bu da hammadde üretiminin teşvik edilmesini sağlayacaktır. Ziraatçıların gerekli bitkileri üretmeleri programa bağlanacak, çalışmalar bu yönde hızlanacaktır. Bu konu dünyada ki ihtiyaçlar göz önüne alınarak yapılırsa, ülkeye döviz girdisi sağlayan bir niteliğe kısa zamanda bürünebilir. Krom ve anilin boyaların  el dokuması yaygıların bünyelerine uygun üretimi ülkede teşvik edilebilir. Sanayiciye makro talep rapor olarak sunulabilirse konuya uygun boya üretimi, stok durumu kısa zamanda çözülebilecek konulardır. Bu yöneliş, ülkede pek çok yeni iş kolunun ve ihtisaslaşmanın kapılarını açacaktır.

 

E)  El dokuması yaygılarda boya konusu ile ilgili maddi sorunlar ve çözüm önerileri :

 

Boya hammaddesinin üretimi, ithalatına sağlanacak teşvik ve kolaylıklar, el dokuması yaygı üretiminin kalitesini etkileyecektir. Boya konusunda kalitenin yükselmesi, el dokuma yaygının fiyatını etkileyecek, ülkeye döviz girdisi, yapılan harcamanın kat be katı olarak geri dönecektir. Neticede el halısının büyük bir bölümü yurt dışına ihraç edilmekte, yurt içinde kullanılanlar ise eskidikten sonra yurt dışına gönderilmektedir. Sonuç olarak tüm üretim neticede dövize tahvil edilmektedir.

            

 

Sayfa 6

 
 
 

1

2 3 4 5 6 7
 

8

9 10 11 12 13 14

15

16 17        


 

© Erdoğan ILDIZ, Her hakkı saklıdır, yazılı izin olmadan çoğaltılamaz ve dağıtılamaz