Erdoğan ILDIZ    Aydınlık Gazetesi - Makale İletişimİletişim
 
 

 Giriş  Yayınlar Genel Açıklama Sayfası
  Mesleki 
 
  Felsefi
  Hikaye
  Şiir

 Türk Halıcılığının Sorunları ve Çözüm Önerileri
Sayfalar
1 2 3 4 5
6 7

8

9 10
11 12 13 14

15

16 17      

 

 

   

XII. EL DOKUMASI YAYGILARDA TÜKETİCİ EĞİLİMLERİNİN YÖNLENDİRİLMESİNİN ÖNEMİ KONU İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

 

Konunun önemi : El dokuması yaygılar günlük hayatımızın bir parçası olmuş dekoratif unsurlar olmakla beraber, bir tablo gibi, önemli bir sanatsal değere haiz objelerdir. Nasıl ki bir tablo birtakım özelliklerden dolayı astronomik bir fiyata satılabiliyorsa, aynı şey el dokuması yaygılar için de geçerlidir. Bir tablonun değerini bulması için sanatsal çevreler topluma nasıl yön veriyorsa, el dokuması yaygılar için de aynı şey söz konusudur. Ancak, bunun halıcılar tarafından henüz tam başarıldığı söylenemez. Nadir, eski, antika halı bazı müzayedelerde iyi fiyata alıcı bulmaktadır. Fakat bulunan fiyatlar benzeri sanat eserlerine kıyasla yeterli değildir. Çünkü el dokuması yaygılar konusunda yeterli  yayın yapılamaktadır. Yeterli yayının olmamasının birtakım nedenleri vardır. Bunların başında halıcılık mesleği mensuplarının genellikle kültür düzeylerinin düşük olması gelmektedir. Resim tahsil etmiş bir kişi ile meslekten yetişmiş halıcı farklı dünyaların insanlarıdır. Kültürleri, yaklaşımları, olayları ele alışları kıyas kabul etmez. Halıcı kendi mesleğine sahip çıkamazsa başka hiçbir meslek grubu ve kuruluş bu mesleğe sahip çıkamaz. O halde yeni kuşak halıcıların kültür düzeylerini yükseltmek şarttır. Kültürlü, bilgili meslek erbabının tüketici eğilimlerini yönlendirmek için yapacağı aksiyon planları da farklı olacaktır.

 

A)  El dokuması yaygılarda tüketici eğilimlerinin yönlendirilmesi konusunda personelle ilgili sorunlar  ve çözüm önerileri :

 

Yukarıdaki bahiste halıcıların PR konusundaki limitli imkanlarından bahsetmiştik. Ancak, tüketici eğilimlerinin yönlendirilmesi de zorunlu bir realitedir. Halıcıların bu işi başarabilmeleri için en akılcı çözüm, halıcılarımızın bir merkezden yönlendirilmeleridir. Bu merkezdeki konuda uzman bir personel, hem halıcı için, hem medya için, hem üreticiler için cazip programlar hazırlayarak, konuyu devamlı kılabilir.  Bu iş basın yayın halkla ilişkilercilerin işidir. Bu eğitimi almış kişiler bunun yolunu bilir ve uygularlar.

 

B)  El dokuması yaygılarda tüketici eğilimlerinin yönlendirilmesi konusunda adres sorunu  ve çözüm önerileri :

 

Tüketici eğilimlerine yön verme çalışmaları Halıcılık Vakfı bünyesinde toplanmalı, gerektiğinde Halı İhracatçı Birlikleri ve İGEME ile birlikte aksiyonlar düzenlenmelidir. Düzenlenecek aksiyon programları, halının oluşum ve ticari evrelerine göre dizayn edilmeli, bu evrelerin tümü uzmanlık alanlarına göre sınıflanmalı, her uzmanlık dalı için ayrı bir program, yıl tekrar edilerek olay kamunun gündeminde canlı tutulmalıdır. Yapılan bu programların hitap ettikleri toplum kesitleri de zaman zaman değiştirilerek çok zengin programlar elde edilebilir.

 

C)  El dokuması yaygılarda tüketici eğilimlerinin yönlendirilmesi konusunda sloganla  ilgili sorunlar  ve çözüm önerileri :

 

El dokuması yaygının nihai müşterisi yabancılardır. Bir ihraç maddesi olan halı aynı zamanda yurdumuzda da yaygın olarak kullanılmaktadır. Yerli kullanıcı halısını eskitir, yenisi ile değiştirir veya satar. Yurtiçinde el dokuması yaygı kullananın da eğilimlerinin yönlendirilmesi gerekir. Yani olay bir bütündür. Halıcılığın tüm evrelerindeki kişiler, nihai hedef olan ihracat konusunda yönlendirilmelidir. Nihai müşteri gelmeden evvel olaya hazırlanmalı, sınırlarımızdan içeri girdimi de olayın sihrine kendini kaptırmalıdır. Sloganımız “ Dünyada her gün bir yerlerde Türk halısı ile ilgili enteresan bir şeyler olmaktadır ” şeklinde özetlenebilir.

 

D)  El dokuması yaygılarda tüketici eğilimlerinin yönlendirilmesi konusunda yeni tasarımların ve arşivlerin önemi sorunlar  ve çözüm önerileri :

 

Tüketici eğilimlerinin yönlendirilişinde üç ana stratejiden yola çıkılarak promosyon ürünü geliştirilmelidir.

 

1.    Geçmişte el dokuması yaygıların üretiliş ve satış evreleri ile ilgili arşivler, müzeler, yazı ve filmler,

2.    Günümüzde el dokuması yaygının üretiliş ve satış evreleri ile ilgili yazı ve filmler,

3.    Gelecekteki evreler ile ilgili tasarımlar, bu tasarımlarla ilgili anketler.

 

Bu üç ana strateji ve el dokuması yaygıların üretim ve pazarlama ile ilgili evreleri, promosyon malzemesi için sonsuz açılımlar verecek, halıcılık, kamuoyunun gündemine iyice yerleşecektir. Modacılar, bunu başarmışlardır. Her gün medyada pek çok moda konusunda haber vardır. Olmadığı gün garip karşılanmaktadır.

 

E)  El dokuması yaygılarda tüketici eğilimlerinin yönlendirilmesi konusunda parasal sorunlar  ve çözüm önerileri :

 

 İyi programlar hazırlandığı takdirde, tüketici eğilimlerini yönlendirmek, fon yutar halden çıkıp fon yaratır hale gelebilir. Yönlendirici yayınlara alınacak reklamlar, yayınları finanse  eder, artı değer yaratırlar. Yeter ki yayınları cazip, iletimi doğru adreslere yapalım.

Charity satışlar, müzayedeler, gece düzenlemeler, fuar organizasyonları vs. hepsi gelir getiren bir niteliğe, iyi bir managment ile bürünebilirler.

 

F)   El dokuması yaygılarda tüketici eğilimlerinin yönlendirilmesi konusunda fiyatla  ilgili sorunlar  ve çözüm önerileri :

Normal olarak tüketici eğilimlerinin yönlendirilmesi konusunu yukarıda işledik ve gördük ki bu tür normal çalışmalar ek bir maliyet getirmektedir. Ancak, burada yurtiçi turistik satışlarda, tüketici eğilimlerinin yönlendirilmesi ile ilgili faaliyetlerin getirdiği maliyetlerden söz etmeden geçemeyiz. Bu maliyet sektörümüzün bir kamburudur. Ve en kısa bir zamanda tedbir alınmalıdır. % 35 ‘lere kadar varan bu yönlendirme  maliyetinin ismine meslekte “ Hanut alma ” denilmektedir. Bu sistem, büyük turizm şirketleri tarafından ayakta tutulan bir sistemdir. Hem sektörümüzde haksız rekabeti ortaya çıkarmakta hem de haksız bir kazanç olan bu komisyonlar, turizmimizi olduğu gibi halıcılığımızı da yozlaştırmaktadır. Bir müddet sonra, kimin eli kimin cebinde anlaşılamamaktadır. Bu haksız kazançlar, haksız ve çarpık yapılaşmaların kaynağıdır. Turizm firmasının halı mı sattığı, turizm mi yaptığı anlaşılmamakta, iki sektörün hesapları bir birinin içine girmektedir. Yurtiçi turistik satışların sıhhatli hale gelmesi için bu komisyon miktarları makul ölçülere indirilmelidir.

            

 

Sayfa 16

 
 
 

1

2 3 4 5 6 7
 

8

9 10 11 12 13 14

15

16 17        


 

© Erdoğan ILDIZ, Her hakkı saklıdır, yazılı izin olmadan çoğaltılamaz ve dağıtılamaz