Erdoğan ILDIZ    Aydınlık Gazetesi - Makale İletişimİletişim
 
 

 Giriş  Yayınlar Genel Açıklama Sayfası
  Mesleki 
 
  Felsefi
  Hikaye
  Şiir

 Türk Halıcılığının Sorunları ve Çözüm Önerileri
Sayfalar
1 2 3 4 5
6 7

8

9 10
11 12 13 14

15

16 17      

 

 

   

D)   El dokuması yaygıların ihracatı ile ilgili idari kademelerde insan potansiyeli ile ilgili sorunlar  ve çözüm önerileri :

 

El dokuması yaygılar, hem kültürel değerler hem de dekoratif değerler olduğu için, dünyanın her yerinde, her kesimden insanı ilgilendirmektedir. Dünyanın dört bir yanına dağılmış vatandaşlarımızın kurdukları, türlü çeşitli cemiyetler, organizasyonlarla birlikte, devletin geniş diplomatik ağı mevcuttur. Değişik kültür düzeylerinde olan bu insan potansiyeli, sahip çıkmak için çaba sarf ettikleri kültürel değerleri kullanarak diğer toplumlarla temas kurmanın arayışı içindedir. Diğer toplumlarla müşterek bir nokta bulup bunu organize etmek oldukça zor bir olaydır. İşte el dokuması yaygıların önemi burada ortaya çıkmaktadır. Halı, kilim hem bizim öz kültürümüzü vurgulamakta hem de her kesitten yabancılara hitap etmektedir. Ancak halı olayı birikim isteyen bir konudur. Birtakım etkinlikler düzenlemek isteyen kişi ve makamlar, konuyu nasıl işleyeceklerini bilmemektedir. Burada Birliğin önemi ortaya çıkmaktadır. Birliğin hazırlayacağı birtakım paket programlar, muazzam bir kitleyi harekete geçirebilir. Konu ile ilgili program önerilerinin Birlik tarafından süratle hazırlanması ülkemiz yararına olacaktır.

 

E)  El dokuması yaygıların ihracatı ile ilgili idari kademelerde mali sorunlar  ve çözüm önerileri :

 

İhracatı ilgilendiren konularda çalışan idari kademelerdeki personelin nitelikli olması ve bu personelin nitelikli iletişim araçlarına sahip olması gerekmektedir. Devlet bu konuya bir tüccar gibi bakmalı ve " her şey ihracat için " sloganı ile hareket etmelidir. Lisan bilen, iyi eğitim almış, dünyaya açık, ticari nosyona sahip elemanlar istihdam edilmeli ve bunlara da farklı ücret verilmelidir. Farklı oldukları vurgulanmayan, iyi bir gelir düzeyi sağlanmayan hiçbir kişiyi, nasıl ticari müesseselerde tutmak mümkün olmuyorsa, idari kademeler için de aynı şey söz konusudur. Eleman ne kadar nitelikli olursa olsun, servis vermek için gerekli iyi araç gereç ile donatılmamışsa, mucize göstermesi beklenemez. Bilgisayar donanımları, program yazılımlarına bu kademeler için öncelik verilmelidir.

F)  El dokuması yaygıların ihracatı ile ilgili idari kademelerde ödüllendirme ile ilgili sorunlar  ve çözüm önerileri :

 

El dokuması yaygıların satışı beceri isteyen bir konudur. Standart bir emtia olmaması, stok olayını gündeme getirmekte, bu da depolama, sergileme, PR olaylarını zorunlu kılmaktadır. Yani olayı bir broşür, bir numune ve bir fiyat listesi aracılığı ile satmak mümkün değildir. Olay bir proje olayıdır. Proje sahibi, olayı koparıp netice aldığında da bu yoğun uğraşının karşılığını almalıdır. Bu konuda idari kademelerin işletme adabına uygun bir çözüm bulunmalı, proje sahipleri bir primle ödüllendirilmelidir.

 

EL DOKUMASI YAYGILARIN İHRACATINDA YURT DIŞINDAKİ TOPTANCININ ÖNEMİ SORUNLAR VE ÖNERİLERİ :

 

Konunun önemi : El dokuması yaygıların ticaretinde stokun önemini daha önce vurgulaşmıştık. Stok olmadan el dokuması yaygıyı satmak mümkün değildir. İlla müşteri malı görecek, beğenisine göre karar verecektir. Hala dünyanın pek çok yerinde halıcı Türkiye ‘yi tanımamakta, tanıdığı Londra, Hamburg, New York ve Zürich gibi merkezlerde alış verişlerini yapmaktadır. Müşterinin İstanbul ‘a gelişi, aynı zamanda bu merkezlerdeki toptancının hesabına gelmemekte, müşteriyi Türkiye ‘ye gelişten soğutmak için de ellerinden gelen çabayı göstermektedirler. Bu merkezlerdeki toptancılar genellikle Ermeni, Yahudi ve İran kökenlidir. Bu firmaların kurucuları 1920 ‘li yıllarda İstanbul ‘dan göçerek bu merkezlere yerleşmişler, ikinci ve üçüncü kuşaklar da Türkiye ‘ye karşı antipatiyi canlı tutmuşlardır. Ya da sonraki kuşaklar bu merkezlerin kültürleri ile entegre olmuşlar, Türkiye ve Türk malı ile ilişkilerini koparmışlardır. Halıcılığımızı geliştirmek için bu konunun önemi büyüktür. Bu oluşumun tarihsel süreci üzerinde daha kapsamlı araştırma yapmak zorunludur. Tedaviler, teşhis doğrultusunda yapılacaktır. Konuya yetkililerin dikkatini böylece çektikten sonra, basit hatları ile gelelim çözüm önerilerimize.

 

A)  El dokuması yaygıların ihracatında yurtdışında toptancılıkla  ilgili personel sorunları  ve çözüm önerileri :

 

Dünyada el halısı ticaretindeki payımızı daha önce vurgulamıştık. % 3 olan bu rakamı daha yukarılara çekmek için hem üretimi artırmak hem de yurtdışındaki dağıtım kanallarını açmak zorunda olduğumuzu belirtmiştik. Yapacağımız promosyon programları ne olursa olsun, yukarıda bahsettiğimiz merkezlere gelen müşteri, istediği çeşidi bulamazsa, yapılan emek boşunadır. Bu merkezler dolaşılınca görülen acı gerçek odur ki, müşteri, seçecek çeşidi hiçbir toptancıda bulamamaktadır. Türk malı bir toptancılar nezdinde böyledir ve adamlar malımızı kerhen satmaktadır. Peki, hal böyle olunca bizim malı kim satacak sorusu akla geliyor.

         Tabii bizim malı, biz satacağız. Bu işe gönül koymuş, para koymuş kadroları sitimüle etmemiz gerekiyor. Bunları teşvik ederek, yol göstererek, yılmadan bu işi başarmamız gerekiyor. Rakipler, onlarca yıl orada yerleşip örgütlenmişler, hem piyasayı tanıyor, hem işi biliyorlar. Bu işe alt yapı, zemin hazırlayabilmek için bizim insanımızın da bu merkezlere gidip örgütlenmesi gerekiyor. Bu iş belki yıllarımızı alacaktır. Ancak, konu teşvik edildiği takdirde kısa zamanda olumlu neticeler almamız mümkündür. İşi bilen, meslekten firmalar bu işe öncülük etmelidir. Birliğin önderliğinde oluşturulacak gümrüksüz depolar, halıcılarımıza üs görevi görecektir.

 

B)  El dokuması yaygıların ihracatında yurtdışı toptancılığı ile  ilgili adres sorunları  ve çözüm önerileri :

 

Yıllar önce Anadolu esnafı malını İstanbul ‘a getirir, Kapalıçarşı yöresinde otellere yerleşir, haftalarca aylarca malını tüccara satmak için beklerdi. Şimdilerde ise Anadolu esnafı, İstanbul tüccarı ile entegre olmuş vaziyettedir. Artık pek çok kişi ve kuruluş bir birini tanır, daha hızlı bir ticaret dönderir hale gelmiştir. O eski devir kapanmıştır artık. Benzeri bir entegrasyonun Avrupa ‘da ve Amerika ’da yapılmasının zamanı gelmiştir. Konu bu bakış açısı ile ele alındığında, konuya muhatap olan adresler bellidir. Dünyanın çeşitli ülkelerindeki halıcılık merkezlerinde depolar tutarak, ufaklı büyüklü halıcımızın mallarının bu merkezlere akmasını sağlamak ve bu merkezlere gelen halıcımıza yol göstererek, bu kişilerin o ülkelerdeki halıcılarla kaynaşmasını sağlamak gerekiyor. Buna bir çeşit Birliğin brokerlik yapması diyebiliriz. Bu satışlardan alınacak bir komisyon, bu merkezlerin masraflarını karşılayacak, Birliklere maddi bir külfet gelmeden konu çözülecektir.

 

C)  El dokuması yaygıların ihracatında yurtdışı toptancılığı ile  ilgili slogan sorunu  ve çözüm önerileri :

 

İhracatçı Birliğinden geçen el halısı ihracatının yaklaşık yüzde ellisi, yurtiçi perakende satışlarının ihraç kanalı ile yurtdışına gönderilmesinden kaynaklanmaktadır. Bu anlamda konu ele alındığında da görülür ki, Türk malı çalışan yurtdışı toptancısı çok azdır. Bunun azlığı, bu merkezler dolaşıldığında da hemen göze çarpar. Pek çok ihracatçımız yurtdışındaki halı merkezlerindeki toptancıları kırmamak için onlara gitmeyi mahsurlu görmektedir. Zaten olmayan bir ticarette kişileri kırmak söz konusu değildir.

         Olmayan diyoruz, zira olabilecek ticaretin yanında mevcut kapasite, zaten yok gibi bir şeydir. Cesur adımlar atmanın zamanı gelmiştir. Kayıp edilecek fazla bir şey yoktur. Sloganımız " Tırnağın varsa başını kaşı " veya " Türkün Türk ’ten başka yakını yoktur " olmalıdır.

            

 

Sayfa 13

 
 
 

1

2 3 4 5 6 7
 

8

9 10 11 12 13 14

15

16 17        


 

© Erdoğan ILDIZ, Her hakkı saklıdır, yazılı izin olmadan çoğaltılamaz ve dağıtılamaz