Erdoğan ILDIZ    Aydınlık Gazetesi - Makale İletişimİletişim
 
 

 Giriş  Yayınlar Genel Açıklama Sayfası
  Mesleki 
 
  Felsefi
  Hikaye
  Şiir

 Türk Halıcılığının Sorunları ve Çözüm Önerileri
Sayfalar
1 2 3 4 5
6 7

8

9 10
11 12 13 14

15

16 17      

 

 

   

D)  El dokuması yaygılarda toptan zinciri ile ilgili çeşit ve stok sorunları ve çözüm önerileri :

El dokuması yaygılarda toptan ticaret ancak stokla mümkündür. Halıyı alan, malı görmeli, seçimini beğenisine göre yapmalıdır. Beğeninin ise bazı kıstasları mevcuttur. Alan ihtiyacına göre ebat, renk, desen seçecek, bu unsurlar beğenisine uyduktan sonra malı, malzemenin kalitesi, boyanın kalitesi ve işçiliğin kalitesi yönünden irdeleyecektir. Tüm bu işlemler, değerlendirmeler sonucu kararını verecektir. Seçimde bunca etken olunca, toptancı tüccarın geniş bir stok bulundurma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Orta çapta bir toptancı milyonlarca dolarlık mal stoklamak zorundadır. Dünya pazarlarında Türk tüccarların söz sahibi olabilmesi biraz da büyük, kaliteli stok bulundurmalarına bağlıdır. Hamburg, Londra, Zürich, New York toptancılarının depolarında bulundurdukları stok yanında, en büyük stok sahibi toptancı veya ihracatçımızın malı, devede kulak kalır. Türkiye’ de el halıcılığı sektöründe servet birikimi yeni yeni oluşmaktadır. Yurt dışı toptancılarının bulundurdukları stokları bulundurabilecek hiçbir halıcımız mevcut değildir. Diğer yandan pek çok meslektaş, varlıklarını sektör dışına çıkarmaktadır. Çünkü ülkemizde para çok pahalıdır. Emlak, döviz, banka faizi daha iyi prim yapmaktadır. Bugünkü maliyetlerle stok bulundurmak çok riskli ve külfetli bir duruma gelmiştir. Halıcılığa destek, Eximbank kredileri halıcılığın bünyesine uydurularak verilmelidir. El dokuması yaygılar genellikle evlerde dokunduğundan, atölyecilik gelişmemiş olduğundan, Eximbank ’ın istediği kapasite raporu temin edilememektedir. Diğer yandan halının yıkanışı, depolara girişi depoya giren malın uzun müddet depoda müşterinin beğenisini beklemesi, ihracat müşterisine malın en az 4 ay vadeli satılışı, stok devir hızını çok düşürmektedir. Kısa vadeli kredilerle bu işi döndürmek mümkün değildir. Teşviklerin kalktığı günümüzde, halıcılık, diğer ülkelerle rekabet edecek durumda değildir. Gelişmiş ülkelerde el dokuması yaygı üretilmemektedir. Söz konusu ülkelerin, hükümetimize, halıcılığa verilen teşvik konusunda baskı yapması, haklı nedenlere dayanmamaktadır. Görüşmelerde bu konuya açıklık getirmek zorunludur. Rakibimiz olan ülkeler, geri kalmış ülkelerdir ve bu ülkeler el halıcılığı sektörünü var güçleri ile desteklemektedir. Dünya süratle değişim sürecine girmiştir. Her yıl yeni desenlere, renklere ve ebatlara ihtiyaç vardır. Bu doğrultuda tasarımların teşvik edilmesi şarttır. Tüm sanat eserlerinde tasarım, tasarlayanındır ve koruma altındadır. Telif hakları sorunu çözülmemiştir. Halıcılığımızın süratle gelişmesi için bu sorunun ivedilikle çözülmesi şarttır. Bu sorun çözülünce pek çok üretici tasarım yapmaya şevklenecek, üretimini bir birinden köşe bucak saklamayacak, sergiler, showlar dünya standartlarında yapılacak, bayilik vermek daha kolaylaşacak, ticaret daha verimli hale gelip, dünya ticaret standartları rahatlıkla kullanabilecektir.

E)  El dokuması yaygılarda toptan zinciri ile ilgili mali sorunlar ve çözüm önerileri :

 

Halıcılığımızın mali sorunları ile ilgili bazı açıklamaları bir önceki bahiste etraflıca anlatmıştık. Bu bölümde diğer konulara ışık tutmaya çalışacağız. El halısı yaygılar şu veya bu şekilde toplanıp, tümü neticede yurt dışına ihraç edilen ürünlerdir. Halkımızın kullanıp da yıprattığı yaygılar da sonuçta ihraç edilmektedir. Ülkemiz, konum itibarı ile el dokuması yaygı üreten ülkelerin konumuna nazaran daha avantajlı bir konumdadır. Bu, hem coğrafya olarak hem de insan faktörü olarak böyledir. Akılcı birtakım yaklaşımlarla halıcılık olayı altın yumurtlayan tavuk konumuna getirebilir. Serbest bölgelerin halıcılığa uyumlu hale getirilmesi ile bu sağlanabilir. Tüccarımızın veya yabancı tüccarların İstanbul’ da serbest bölgede yer tutmaları cazip hale getirilmelidir. Buraya gelen tüccar ithalat zorlukları ile karşılaşmamalı, malını yıkatabilmeli, tamir ettirebilmeli, konsinye verebilmelidir. Serbest bir ortam, ticaret hacmimizi artıracak, bu ticaretten toplanan vergi  şu anki tüm ihracatımızı kat be kat geçecektir. Birtakım oy kaygıları ile bu konu geçiştirilmemelidir. Bu konudaki serbestlik, iş üretimini de kalite yönü ile kırbaçlayacak, halıcımızı dünya çapında iş yapmaya zorlayacak, ufuklarını açacaktır. İç piyasaya girecek halılardan korkulmalıdır. Bu halıları müşteri burada almazsa, memleketinde alacaktır. Tüm dünya halıları gelişmiş ülkelerde bol ve ucuzdur. Yurdumuzu ziyaret eden turistin beğenisine, yabancı kökenli halıların da sunulmasında, ülkemiz için hiçbir kayıp söz konusu değildir. Bu zaten bir gün kendiliğinden gerçekleşecektir. Şimdiden olayın alt yapısının hazırlanması, konunun mevzuat, altyapı yönü ile teşvik edilmesi zorunludur.

 

F)  El dokuması yaygılarda toptan zinciri ile ilgili fiyat sorunları ve çözüm önerileri:

 

Fiyat ve kalite ekonominin ayrılmaz ikilisidir. Kalitede yaşanan keşmekeş, fiyat konusunu da etkilemekte, hastalık burada da sürmektedir. Slogan bahsinde üzerinde durduğumuz standartlar oluşunca bu konuda da büyük bir rahatlama meydana gelecek, ticaret daha kolaylaşacaktır.

Yirmi beş senedir el dokuması yaygılardaki fiyat kıstasları incelenmiş, bu konuda bir standart, firmamız bünyesinde geliştirilmiştir. Bu standardı, standart çalışmalarına temel teşkil etmek için tartışmaya açmak zorunludur. Kaliteler arasında % 20 lik bir fark söz konusudur. Birkaç puanlık yanılmalarla yirmi beş senenin deneyimleri ışığında doğrulanmış bir kavramdır. Konuyu biraz açalım. El dokuması yaygıların pek çoğu için geçerli kavramın pek tabii bazı istisnai halleri olabilir. Ancak istisnalar kaideyi bozmaz. El dokuması yaygılarda kalite beş kategori altında toplanabilir. Bunlardan kategori 2, en yaygın bulunan standart malıdır. ( 2K ) diye simgelediğimiz malın fiyatı 100 birim diye kabul edilirse, ( 1K ) özel bir üretim olduğu için 120 birim ile  ( 3K ) ise  daha düşük bir mal olduğu için 80 birim ile fiyatlanacaktır. ( 4K ) 64 birim, ( 5K ) da 52 birim olarak işlem görecektir. ( 2K ) malın fiyatını tespit eden eksperler, diğer kategorilerin fiyatının oluşmasını otomatikman sağlayacaklardır. Burada en önemli konu, slogan faslında standardını önerdiğimiz tablonun benimsenip standart olarak kabul edilmesidir. Bu sağlanınca iş bu  doğrultuda yörüngesine oturacaktır. Diğer yandan sevk ve idare kolaylaşacak, halıcı, bu tür satış sorunlarına harcadığı zamanını, tasarımların gelişmesine ayıracak, mesleğimiz daha verimli hale gelecektir.

            

 

Sayfa 11

 
 
 

1

2 3 4 5 6 7
 

8

9 10 11 12 13 14

15

16 17        


 

© Erdoğan ILDIZ, Her hakkı saklıdır, yazılı izin olmadan çoğaltılamaz ve dağıtılamaz