Erdoğan ILDIZ    Aydınlık Gazetesi - Makale İletişimİletişim
 
 

 Giriş  Yayınlar Genel Açıklama Sayfası
  Mesleki 
 
  Felsefi
  Hikaye
  Şiir

 Türk Halıcılığının Sorunları ve Çözüm Önerileri
Sayfalar
1 2 3 4 5
6 7

8

9 10
11 12 13 14

15

16 17      

 

 

   

D)  El dokuması yaygıların ihracatında yurtdışı toptancılığının çeşit ve stok sorunları ve çözüm önerileri :

 

Yurtdışındaki halı merkezlerinde toptan ticareti yapan halı hazır toptancılar, malımıza ve bize sıcak bakmadıkları gibi malımızı da fazla tanımamaktadırlar. Bildikleri birkaç kalem malla sınırlıdır. Konuşmalar ve ticaret birkaç kalem mal üzerinde yoğunlaşmıştır. Pek çoğunun da kültürü zaten fazlasına müsait değildir. Ufaklı büyüklü ticaret erbabının bu merkezlere alışması, çeşit ve stok zenginliğini de beraberinde getirecektir. Konusunu bilen, işine yüreğini koymuş ticaret erbabının yaratacağı mucizeler, kısa zamanda pek çok yurtdışı toptancısının da gözünü açacak, malımıza dinamizm kazandıracaktır.

 

E)  El dokuması yaygıların ihracatında yurtdışı toptancılığı ile ilgili mali konular :

 

Sorunlar ve çözüm önerilerinin yurtdışında malın gideceği gümrüksüz bir deponun oluşu, yurt içindeki tüccarlara büyük mali imkanların da kapısını açacaktır. Paraya sıkışan, malını satamayan tüccar, banka kredileri, tefeci vs. ye yönelmek yerine malını yurtdışındaki merkezlere aktaracak, bizzat malının başına giderek malı nakde döndürüp rahatlayacaktır. Bu da üretim üzerinde olumlu bir etki yapacaktır. Feryadı kesilen ihracatçının hükümetten destek talepleri de bir ölçüde azalacaktır.

 

F)  El dokuması yaygıların ihracatında yurtdışı toptancılığı ile ilgili fiyat sorunları ve çözüm önerileri :

 

İyi bir ata sözümüz vardır,  “ Evdeki hesap çarşıya uymaz ” derler. Bu söz bu paragraf için biçilmiş kaftandır. Mal konsinye olarak yurtdışındaki merkezlere gönderilir, orada piyasa koşullarına göre pazarlanır. Tüccarın en iyi fiyata malını satması için gayret göstermesi   normaldir. Malın çıkışında ve malın gerçek fiyatını buluşundaki fiyat farklılıkları tüccarın başına bela olmamalıdır. Bu konuda tedbirler alınması zorunludur.

 

XI. EL DOKUMASI YAYGILARDA YURTİÇİ VE YURTDIŞINDAKİ PERAKENDE AĞLARININ ÖNEMİ KONU İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ :

        

         Konunun önemi : Tüketiciye malın ulaşmasında perakende satış mağazaları büyük önem taşırlar. Bu mağaza ağlarının hem yurtiçinde hem yurtdışında teşvik edilmesi zorunludur. Bu mağazalar satış teğetlerine göre dizayn edilmeli, bazı satış promosyonları ile cazibeleri artırılmalıdır. El dokuması yaygılar zorunlu bir tüketim malı değildir. Dekoratif amaçla kullanıldığından lüks tüketim malı sınıfına girerler. Tüketicinin böyle bir mala para vermesi için o mal hakkında bilgisi olması gerekir. İşte perakende mağazaları bu bilgiyi yayan, kişilere konuyu sevdiren, müşterinin eğitimini yapan okullardır. Bu yüzden perakendeci bilgili olmak zorundadır. Her gün müşteri ile yüz yüzedir. Hal böyle olunca, doğal olarak, malı nihai müşteriye satan tezgahtar, bildiği, sempati duyduğu malı müşterisine lanse etmeye çalışacaktır. Dünyanın pek çok yerinde perakende halı satılan dükkanların patronları, İranlı veya bu kültürden gelen Ermeni veya Yahudi asıllı kimselerdir. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu kişilerin Türk halısına yaklaşımları sıcak değildir. Bu arada bu ülkelerin halkından da halı işine bulaşmış kişiler de bulunmakta, bunlar da rekabet dürtüsü ile bu yabancı kökenli halıcılara iyi bakmamaktadır. Bizim mallarımızın piyasalarda yer alabilmesi için böyle çatlaklardan girmesi şarttır.

Yurtiçi perakende olayında bazı dezavantajlarımız olmakla beraber, bazı avantajlarımız da mevcuttur. Müşteri, malı Türkiye ‘de tatildeyken almaktadır. Pek çok satıcı, aynı müşteriyi bir defa daha görmemektedir. Bu durumda satıcı, müşteriye farklı gözle bakmakta, davranışları da buna göre olmaktadır. Bu tür davranış bozuklukları yoğun şikayetlere neden olmaktadır. Ancak önemli meblağlara varan bu tür turistik satışlar kanalı ile yurt dışına giden halılarımız. Yurt dışında Türk halısının tanınmasında önemli bir rol oynamaktadır. Yerliye mal satan dikkatli olmak zorundadır. Çünkü müşteriyi sık sık karşısında görecek, sattığı, maldan yüzünün kızarmasını istemeyecektir. Yurtiçi satışlarda dürüst satıcı, kaliteli mal imajını muhafaza etmemiz gerekmektedir. Yurtiçi turistik satışlarımız  yaygın bir iddiaya göre 700 – 800 milyon $ civarındadır. Bunlar müşteri beraberinde çıkan mallar olduğundan, kayıt altına alınamamaktadır. İhracat rakamlarımızdan birkaç kat büyük olan böyle bir potansiyele zarar getirmemek için de elimizden geleni yapmamız bir vatan borcudur.

 

A)  El dokuması yaygılarda yurtiçi ve yurtdışı perakende satışlarda personelle ilgili sorunlar  ve çözüm önerileri :

 

Hem yurtiçinde hem yurtdışında el halıcılığı mesleğine ilgi, kolay ve bol para dürtüsünden kaynaklanmaktadır. Zira halı olayı bir kuyumculuk gibi, tartıya, ölçüye gelmeyen bir meslek olarak bilinir. Pek çok kıstası, ne müşteri ne de satan bilmektedir genellikle. Satıcı için kaçış noktasının bol oluşu, mesleğe cazibeyi artırmaktadır. Belki de İranlılar ‘ın mesleğe sempati duymalarının nedeni budur. Konu mü bağlaya çok açıktır.

         Mevcut halı ve halıcılık kitaplarının pek çoğu yabancı lisanlarda yazılmıştır. Türk dilinde yazılmış olanlar kifayetli değildir. Hem alanın hem satanın hem de üretenin biçimlendirilmesi şarttır. Bu mesleği, daha tutarlı hale getirecektir. Sıhhatli bilgilerin satıcıya ulaşması demek, müşterinin bilinçlenmesi demektir. Medya olayını bu konuda teşvik etmemiz gerekir. Aslında yurtiçi ve yurtdışı perakendecilik olayını ayrı bir bölüm olarak bu raporun kapsamı dışında tutmakta yarar vardır. Bu konu kapsamlı bir konudur. Ancak raporun  bütünlüğü içinde burada da kısaca değinilmektedir.

         Netice olarak meslek erbabını yönlendirecek, aydınlatacak, eğitim verecek kuruluşlara, araç, gerece ve programa sektörde büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Bu işlevi de Halıcılık Vakfı yüklenmelidir.

 

B)  El dokuması yaygılarda yurtiçi ve yurtdışı perakende satışlarla ilgili adres sorunları ve çözüm önerileri  :

 

İşten anlayan, işini seven perakendeci esnafın yurtiçi ve yurtdışında yetiştirilmesi, dağıtım kanallarını açmak için yapılacak girişimlerin can damarıdır. Bu konuda yurtiçindeki ve yurtdışındaki potansiyel kaynaklar harekete geçirilmelidir. Bu potansiyel kaynakları harekete geçirmek için, eğitimden tutun da, dükkan açmak için gerekli kredinin teminine, dükkanın dizaynına kadar detayları içeren paket programlar hazırlanmalı ve yatırıma istekli olana ışık tutulmalıdır. Bu iş Halıcılık Vakfı tarafından yürütülebilir. Potansiyel kaynaklar ise şöyle sıralanabilir:

 

1-    Yurtdışında eğitim görmüş, kendi mesleğini uygulamak istemeyen kesit,

2-    Yurtdışındaki işçi ve işçi çocuklarından sivrilmiş, atak olan kesit,

3-    Diplomatlarımızdan yurtdışında yerleşmek isteyen kesit,

4-    Yurtiçinde tahsilini yarım bırakmış veya tahsilli, yurtdışı doğumlu işçi çocukları,

5-    Lisan bilen, ticarete yatkın genç kuşak.

 

Bu kesimlerden vatandaşlarımız iyi bir yönlendirme ile çok çabuk bir şekilde olaya adapte olabilir ve mesleğin gelişmesine büyük katkı sağlayabilirler.

 

C)  El dokuması yaygılarda yurtiçi ve yurtdışı perakende satışlarla ilgili slogan sorunu ve çözüm önerileri :

 

Rönesans’tan bu yana dünyanın her yerinde örgütlenmiş olan İranlı, Ermeni, Yahudi kökenli halıcılar, tüm el dokuması halıları İran halısı ismi altında satışa sunmuşlardır. Dünyada pek çok ülkede telefon rehberinde “ Persian Carpet ” adı altında el dokuması yaygı satanlar toplanmıştır. Türk halısı ve halıcılığın esamesi bile geçmemektedir. Medyada “ Türk halısı ” lafından vebadan kaçar gibi kaçılmakta “ Anatolian rug ” şeklinde geçiştirilmektedir. Bu davranış şeklinin, bu ifadelerin altında, tarihten gelen geniş anlamlar gizlidir. Kendine güvenen, benliğini bulmuş halıcı artık kendi öz sloganına sarılmalıdır. Malım satılsın da hangi isim altında satılırsa satılsın aldatmacasına bir son vermek gerekmektedir. Türk halısı ve kilimi imajının kaliteli bir imaj olması için, dünya çapında bir program hazırlanmalı yüz yılların yalanı yalancının suratına çarpılmalıdır. Böyle bir aksiyon  Türk halıcılığına prestij kazandıracaktır. Örneğin bu kampanyaya şöyle başlatılabilir : Verilecek ilanlarda tarihi gerçek ve realiteler vurgulanıp, haksız bir sahiplenmenin yapıldığı anlatılır. Malının gerçek orijinini öğrenmek isteyenlerin, belirlenecek eksper bürolarına başvurmaları istenebilir. Böyle bir hareket dünyada geniş yankılar bulacaktır. Reaksiyonlar doğrultusunda yeni etkinlik programları hazırlanabilir.

         Netice itibarı ile sloganımız “ Dürüst satıcı, kaliteli Türk malı ” olmalıdır.

            

 

Sayfa 14

 
 
 

1

2 3 4 5 6 7
 

8

9 10 11 12 13 14

15

16 17        


 

© Erdoğan ILDIZ, Her hakkı saklıdır, yazılı izin olmadan çoğaltılamaz ve dağıtılamaz