Erdoğan ILDIZ

   Aydınlık Gazetesi - Makale

İletişimİletişim

 

 

 Giriş  Yayınlar Genel Açıklama Sayfası
  Mesleki 
 
  Felsefi
  Hikaye
  Şiir

 Türk Halıcılığının Sorunları ve Çözüm Önerileri
Sayfalar
1 2 3 4 5
6 7

8

9 10
11 12 13 14

15

16 17      

 

 

 

D)  İp çekimi konusunda stok sorunu ve çözüm önerileri :

 

İp çekimi olayı iki şekilde yürümektedir. Ya tüccar fabrikaya talebi doğrultusunda özel ip çektirmekte, ya da fabrika kendi politikası doğrultusunda standart ip yapmaktadır. Özel ip yapımı fevkalade zor bir konudur. Özel harman isteyen tüccarın konuyu çok iyi bilmesi, hammaddeye hakim olması gerekmektedir. Bu kabiliyette olsa bile ipini çektirecek fabrika bulması da sorundur. Fabrika sahipleri kendi düzenlerinin dışına genellikle çıkmak istemezler. Bu da haliyle özel tasarımları zora sokar. Fabrika talep doğrultusunda kendi tasarımını pazarlamaya çalışmakta, üretimini talep doğrultusunda ayarlamakta, stok tutmamaktadır. Üreticinin özel tasarım yapabilmesi içinse, hem özel büküme hem de  bükülmüş ipin özel olarak boyanmasına ihtiyaç duymaktadır. Ancak, piyasalardaki halihazır durum ise şöyledir: Halı tasarlayıcı piyasaya çıktığında genellikle hazır iple karşılaşmaktadır. Ya ipi çeken fabrika üretimini kendi tespitleri doğrultusunda boyatmakta ve bunu toptan olarak halı dokunan yörelerdeki perakendeci esnafa satmakta, ya da çektiği ipi boyasız olarak üretici esnafa, tüccara

vermekte, tüccar da özel olarak kendi tasarımı doğrultusunda boyatmaktadır. Yani boyasız hazır ipte piyasada stok mevcut değildir. Halı dokunan yörelerde veya ip çekimi yapılan yörelerde boyasız ip satan toptancı tüccarın teşvik edilmesi şarttır. Bu ülkemize pek çok şey kazandıracaktır. Boyasız olarak hazırlanmış havlık ipin özel tasarımlar olarak boyanması ürün çeşitliliğini artıracak, kişilerdeki yaratıcı gücü ortaya çıkaracaktır. Önemsiz gibi görünen bu ayrıntı, sanatsal ve artistik özellikler taşıyan yaygıların üretilmesinde çok önemli bir konudur.

         Konuyu toparlarsak, uzmanlaşmış, özel tasarımlar yaptıran , boyasız ip satımı yapan toptancı ve perakendeci esnafın yaratılması, boyalı ip üreten fabrikalara alternatifleri doğuracaktır. Butik tarzı üretim yaptıran, ip çeken fabrikalarla temasta bulunan bu ara halka, üreticiyi yönlendirecek büyük bir işlev görecektir. Bu halka, boyacıların ıslah edilmesini de sağlayıcı, üreticiye boyacı alternatifleri sunacak, yönlendirecek etkiyi haliyle yapacaktır. Çünkü, hangi ipin hangi boyacıda ne gibi neticeler verdiğini izleyecek, üretici ile devamlı temas halinde olduğu için birlikte çözüm önerileri üretme yönüne gideceklerdir. Bu da piyasanın renklenmesine, çeşitlemesine yol açacaktır. Bu açılım, boyalı ip satan esnafın kendini toparlamasını sağladığı gibi, piyasada boyalı ipi kendi tasarımı olarak satan perakendeci esnafın doğmasını kolaylaştıracak, piyasalarda çok daha sıhhatli dengeler oluşacaktır.

 

E)  İp çekimi konusunda parasal sorunlar ve çözüm önerileri :

 

İp çeken fabrikalar veya ip çektirmek isteyen üreticiler tasarladıkları üretimi tutturabilmek ve bu üretimin devamını sağlayabilmek için, hammadde depolamak mecburiyetindedirler. Hammaddenin bol ve hesaplı olduğu aylar, baharın son ayları, yazın başlangıç aylarıdır. Yaygı üretiminin başladığı ve hızlandığı aylar ise sonbahar ve kış aylarıdır. Yıllık tüketimini hesaplamak zorunda olan ip çektirecek kuruluş, bu hammaddenin depolanması için yer ve finans ayarlamak zorundadır. Bu konuya hammadde faslında etraflıca değinmiştik. İp çekimi için tasarladığı harmanın hammadde temininin getirdiği külfetin haricinde, ipi çekmek için yapılan yatırımın getirdiği maliyetlerden bu fasılda söz edeceğiz. İp çeken fabrikanın, makinaları, yeri, binası konusunda da bir takım önlemlerle yapılan işin maliyeti düşürebilir. Teşviklerin bu alanda yoğunlaşmasının büyük yararı olacaktır. Yaygı ipi üretiminin bollaşması hem fiyatları aşağıya çekecek, hem de yaygı ipi ihracatını artıracaktır.

Bu sektör henüz dünyaya açılmış bir sektör değildir. Bu sektör dünyaya açıldıkça hem iç piyasada imkanlarımız  artacak, hem de ihraç yolu ile büyük döviz girdisi sağlanacaktır. Bu çıkış noktasından hareketle rantabıl fabrikaların, bina, makine, yer tasarımları prototipler halinde girişimciye önerilmelidir.

 

F)  İp çekimi konusunda fiyatlar ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri :

 

Fiyatları meydana çıkaran bileşkenler, işgücü, iletişim, tasarım, stok, finans maliyetleri ve kârdır. Bu zincirdeki tüm noktalarda sorunlar ve çözüm önerilerimiz akılcı bir yaklaşımla ele alınıldığında, haliyle fiyat etkilenecektir. Fiyatın teşekkül edilişindeki bu sistematik, prototip halinde girişimciye sunulursa ve dünyadaki diğer ülkelerdeki benzeri ürünlerin fiyatları ile sistematik bir şekilde karşılaştırmalar yapılırsa, bu sorun kendiliğinden çözülecektir. Önemli olan teşhistir. Tedavi bu teşhis doğrultusunda dayatacaktır. Olaylar netleşince, konu dünya piyasalarına açılınca, rekabet, fiyatlar üzerinde olumlu etki yapacaktır. Acilen dünya piyasalarına açılmamız zorunludur.

 

                      

                                                                     Sayfa 5

                                                

 

 

1

2 3 4 5 6 7
 

8

9 10 11 12 13 14

15

16 17        


 

© Erdoğan ILDIZ, Her hakkı saklıdır, yazılı izin olmadan çoğaltılamaz ve dağıtılamaz