Erdoğan ILDIZ    Kitaplarım İletişimİletişim
 
 

 Giriş  Yayınlar Genel Açıklama Sayfası
  Mesleki 
 
  Felsefi
  Hikaye
  Şiir

 Milas Halıları
  Önsöz
  İçindekiler
Sayfalar
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13

 

 

 

12.    Ildız Halı Çiftliğinde  Ali Gül ve diğer çiftlik çalışanlarından toparlanan bilgiler  1/7/95  :

Metin ustanın ( çiftliğin halı yıkama ustası,baharlı köyünden ) anlatımı ile, soylarının Denizli yöresinden Tavas Yörükleri olarak geldiklerini . Asıllarının ise Horasandan gelme olup, Alevi inancına sahip Madanlar boyuna mensup  olduklarını söylüyor. Yöreye ilk intikal ettiklerinde Aydın Çine,Kavak Deresi,Menteşe Köyü,Tavas civarına yerleştiklerini belirtiyor.

Ali Gül ( Halı Çiftliğine kuruluşundan beri çok emeği geçmiş,aynı zamanda bu eserin yazılışı sırasında yöresel araştırmalarda değerli katkılarda bulunmuş, Karaova ( Mumcular ) asıllı halıcılıkla uğraşan bir arkadaşımız. )  ise yöre hakkında bildiklerini şöyle anlatıyor ; Mumcuların kuruluşu 250 seneye dayanmaktadır. Esas olarak bu yörelerin sahibi Tavaslıoğlu olarak biliniyor. Dört Tepedeki Türbe,Güvercinlik ( Sıralık ) Yeni köy ,Saz köy, hepsi Tavaslıoğlunun arazisi imiş. Yörenin ismi esas olarak Karaabat imiş ( Karaova değil )  Tavaslıoğlu bu Karaabat'ı Hüseyin Ağa ya bağış yapıyor. Hüseyin ağa, Mumcular da Ali Gülün  evinin oraya yani Merkez Mahallesine yerleşiyor. Örenden fedai olarak Emir Ağasını getirip askere gitmek istemiyor. Emir Ağası geldikten sonra zabitler Hüseyin Ağayı askere götürmek üzere tutukluyorlar. Kuzyakasında Ağaçlık, Karakaya boğazı ( Baharlı köyünü ) geçerken yöre eşkıyaları ile iş birliğine giren Hacı Emir, Hüseyin ağayı askerlerin elinden kurtarıyor. Bu duruma müteşekkir kalan Hacı Hüseyin, Emir Ağa ya Güvercinlikle Mumcular arsında bulunan Meşelik mevkiini bağışlıyor. Hüseyin Ağa gariban Yörükleri ve bedel karşılığı asker kaçaklarını çevresinde topluyor. Hacı Varvil i tacir olarak çevresine yerleştiriyor. Hacı Kalem de yöreye arazi satın alarak giriyor. Ali gülün soyu da Aydın dan sanatkar olarak geliyor ( Saraç olarak geliyorlar )  o sıralarda Güvercinlik ihraç limanı olarak kullanılıyor.  Tepecik ve Kemer Karaovanın en eski yerleşim birimi olarak göze çarpıyor. Hüseyin Ağanın Mumculara yerleşmesinden evvel yerleşik halk hastalıktan ,eşkıya ve korsanlardan kırılıyor. Yörede mumculukla geçinen sadece Kara Ahmet sülalesi kalıyor. Diğerleri başka yerlere göç ediyorlar.

Mumcular yöresinde boyacılık konusunda ise Kulaksızdan evvel Boyacı Manol varmış. Bunlardan daha evvel de her obanın usta bir boyacısı mevcutmuş    Bunlara becerikli ebe veya cevher denilirmiş. Dokumacılık konusunda bilgiler bu kadınlar tarafından yayılırmış. Diyerek yöre ve yöredeki halıcılık ve sosyal yaşamın geçmişi konusunda sözlerini noktaladı.  

Sayfa 6

 
 
 

 


 

© Erdoğan ILDIZ, Her hakkı saklıdır, yazılı izin olmadan çoğaltılamaz ve dağıtılamaz