Erdoğan ILDIZ    Kitaplarım İletişimİletişim
 
 

 Giriş  Yayınlar Genel Açıklama Sayfası
  Mesleki 
 
  Felsefi
  Hikaye
  Şiir

 Milas Halıları
  Önsöz
  İçindekiler
Sayfalar
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13

 

 

III.            Halı desenleri ,belirlediğimiz 4 kategorinin hangisinde genellikle görüldükleri ve manaları :

A- Klasik ve Ada Milas desenleri:

 1. Anahtarlı cafer  

 2. Ada Milas

 3. Bakla çiçeği

 4. Başaklı

 5. Boncuklu muska

 6. Cafer molla iğnesi

 7. Caferli

 8. Cennet süpürgesi

 9. Cep

 10. Ceviz yaprağı (kabuksuz )

 11. Cıngıllı cafer

 12. Cinli

 13. Daşaklı su

 14. Dokuz göllü

 15. Donaya

 16. Eğri su

 17. Eli koynunda

 18. Eski su gemi suyu

 19. Feslice

 20. Gavur nacağı

 21. Gem suyu

 22. Gemi suyu

 23. Gül nakışı

 24. Hayat ağacı

 25. Heybe göllü

 26. Horozlu göllü

 27. İbrik

 28. Kabuksuz

 29. Kabuksuz böcek

 30. Kağıt suyu

 31. Kandilli göl

 32. Karacahisar

 33. Karanfil suyu

 34. Karanfilli ada milas

 35. Karı boşlatan ( testere )

 36. Kedi izi (gülcük )

 37. Kertenkele kuyruğu

 38. Kirmanlı su

 39. Koç boynuzu

 40. Kolan suyu

 41. Köpek izi

 42. Kösele  ( + ) gibi bir işaret

 43. Köşeli

 44. Ladik

 45. Madalyon

 46. Mazı caferi

 47. Mekikli göbek

 48. Mihraplı cıngıllı cafer

 49. Muska (hamili )

 50. Nazarlık

 51. Öküz sidiği

 52. Paracık

 53. Patlıcanlı ada milas

 54. Peşkir suyu

 55. Sandıklı göl

 56. Sarıklı

 57. Sekiz dalga

 58. Selvili su

 59. Süpürge suyu

 60. Süpürgeli su

 61. Şişeli

 62. Tabakalı

 63. Tabakalı kabuksuz

 64. Tabakalı sandıklı

 65. Tablalı cafer

 66. Tablalı yollu cafer

 67. Tahtacı ada milası

 68. Tahtacı milas

 69. Tarak

 70. Taraklı su

 71. Testereli

 72. Testereli gemi suyu

 73. Tosbağa (kabuksuz )

 74. Turunçlu gölülkercik  

 75. Ülkercik

 76. Üzümlü

 77. Yengeç

 78. Yılanlı göl

 79. Yıldız

 80. Yıldızlı su

 81. Zambaklı göl

B- Karacahisar, Karaova ve Magri'ye Özgü Desen İsimleri:  

 1. Aynalı eğmesi

 2. Ayşe dudu suyu

 3. Baslak eğme

 4. Çıblak eğme  

 5. Çifte güllü

 6. Darbulla eğmesi

 7. Eğmeli göllü

 8. İsparta göllü

 9. Kara ayşe eğmesi

 10. Karadam eğmesi

 11. Karpuzlu göl

 12. Kelle

 13. Ladik

 14. Minareli su

 15. Pabuçlu göl

 16. Sülüklü su

 17. Üç güllü su

 18. Yapraklı su

 19. Yeni köy güllü

 20. Yeşil eğme

C- Grafikler

Yukarıda belirtilen desenlerden kırmızıya boyanmış olanlar Milas ilçe halk eğitim merkezi müdürlüğünün 1986 yılında yaptığı araştırma raporunda da yer alan isimlerdir. Bu araştırma raporu Milas ticaret odasının ekim 1997 haber bülteninde yer almıştır.  

Desenlerin anlamlarına  gelince,halı kilim dokunan tüm ülkeleri ilgilendiren international desenler olduğu gibi,sadece o ülkeye ait her yörede kullanılan ve aynı manayı içeren ulusal kimlikli desenlerde vardır. Bir de sadece o yöreye ait lokal desenler bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda uluslar arası ve ulusal anlamda geçerli halı,kilim desenlerinden bazıları anlamları ile verilmiştir. Biz burada birkaç yöresel desene değinip geçeceğiz.

Örneğin:

 

1.    Yılanlı Göl : Mazının mahallesi olan çocuk mezarlığı köyünde, kadın halı dokurken  çocuğunu yılan sokuyor. Bunun üzerine kadında dokuduğu halıya yılan deseni işliyor ve bu desen o köyün desenleri arasına girmiş oluyor.

2.    Gemi suyu: Giden geminin arksında bıraktığı izden esinlenerek verilmiş bir isim

3.    Anfora : Denizden çıkarılan eski şarap küplerinden esinlenerek yapılmış bir desen

4.    Yengeç : Özellikle ada Milaslarında kullanılan bir desen,bu deseni kullanan yörelerin denizle içli dışlı oluşu bu deseni halı dokuyanlar nezdinde aşina kılmış.

5.    Heybe göllü : Yöreyi ziyaret eden bir misafirin heybesindeki nakış yöre kızları tarafından beğenilip alınarak halılara adapte edildiği söylenmektedir.

6.    Mazı Cafer : Mazı köyünde kirman yapan meşhur kirman ustasının yaptığı kirmanların ip eğiren kadın tarafından üstten görünüşünün halıya motif olarak işlenmesinden ortaya çıkmış bir desen olarak anılmaktadır.

7.    Cıngıllı Cafer : Mazı Caferi ne çıngırak ve süs takılarak,özellikle çobanların kullandığı Cafer tipi kirmanı resimlediği söyleniyor.

8.    Kabuksuz : aynı yörede benzeri deseni yapan Hıristiyan köyünü Müslüman köyünden ayırmak için sünnet olayı sembol alınarak,Müslüman köyün halılarına sünneti anlamında – Kabuksuz – denilmesinden kaynaklanan bir isim. Özde desenle bir irtibatı yoktur. Halının bordüründe  stilize edilmiş bir asma ağacı ve bu ağaçtan sarkan üzüm salkımı görülmektedir. Yöre halkı bu deseni dejenere ederek manasını da unutmuş,ortada kabuksuz lafı yalnız başına çıplak kalmıştır.

9.    Göl : Milas yöresinde halının orta kısmına ,yani genel olarak zemin diye adlandırdığımız kısma göl denilmektedir . Halı ister mihraplı,ister mihrapsız,ister göbekli olsun,göl tabiri hepsi için de geçerlidir.

10. Su : : Bordürlere genel olarak su denilmektedir.

11.  Ayrıca desen isminden de anlaşılan yakıştırma desenler mevcuttur: Örneğin,taraklı su,laleli su,karanfilli su, 9 Göllü, gibi

 

Kadınlarımızın yarattığı değer olan bu inanılmaz desenlerin hepsinin gerçek öyküleri yaşanan hayatın derinliklerinden koparak günümüze ulaşmışlardır. Yukarıda verdiğimiz örnekler sadece birkaç anahtar niteliğindedir. Olayın boyutlarını genişletmek sizin yaratıcı gücünüze kalıyor. Dokuyucunun yaşadığı zamanı,coğrafyayı,yörenin tarihi yapısını düşünerek desenleri ve manalarını zenginleştirmek okuyucuya kalıyor. Biz gerekli malzemeyi şu satırlara kadar tamamladık inancındayız. Sizlere rast gele deyip bu konuyu noktalıyoruz.

      VI.     Desen cinslerine göre tasnif edilmiş halı resimleri:

 

1.   Klasik Milas desenlerinin resimleri:

2.   Ada Milası desenlerinin resimleri:

3.   Karacahisar desenlerinin resimleri:

4.    Karaova ve Megri desenlerinin resimleri:

Sayfa 10

 
 
 

 


 

© Erdoğan ILDIZ, Her hakkı saklıdır, yazılı izin olmadan çoğaltılamaz ve dağıtılamaz