Erdoğan ILDIZ    Aydınlık Gazetesi - Makale İletişimİletişim
 
 

 Giriş  Yayınlar Genel Açıklama Sayfası
  Mesleki 
 
  Felsefi
  Hikaye
  Şiir

 Kilim Öğretmeni ve Usta Dokuyucusunun El Kitabı
Sayfalar
1 2 3 4 5
6

 

 

 

1.6- KİRKİT: Kilimin atkı iplerinin sıkıştırılması,yerleştirilmesi için kullanılır. Halı kirkitine nazaran daha hafif ve daha az ve daha uzun dişlidir. Sapı ise halı kirkitine nazaran daha uzundur. Sırf tahtadan veya metalden yapılmış olanlar bulunduğu gibi,dişleri metalden diğer kısımları ise tahtadan olanlar mevcuttur. Düz dokuma kilimlerin dokunmasında 5 dişli dar kirkitler yerine 8 dişli ve normal kirkitlerden en az 2 defa ağır kirkitler kullanılır. Deliksiz olan bu tür dokumalarda ağır kirkitle atkı daha iyi oturtturulur.

İKİ FARKLI KİLİM KİRKİTİ  
         

 

 

 

 

II  BÖLÜM

KİLİMİN DOKUNUŞUNDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 

 


 

                                     Kilim dokuyan kızlar

1.KİLİMİN DOKUNUŞUNDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

                          El dokuması kilim üretiminde dikkatsizlik sonucu, dokumanın her safhasında defo meydana gelmektedir. Kilim tamamlanıp yere serilinceye kadar, kontrolü yapan kişinin sık sık dokuyanı denetlemesi gerekmektedir. Kilim bitip, yere serildikten sonra hataları tespit etmenin hiçbir yararı yoktur. Mal denetlenmemiş ve defolu çıkmıştır; bu malın düzeltilmesi oldukça zor ve masraflı bir iştir. Ustalık, dokuma sırasında önlemler almayı gerektirmektedir. Fakat pek çok dokuyucu, takipçi, kontrolör ve üretici neyi, nasıl kontrol edeceklerini bilemediklerinden onca milli servet ziyan olmaktadır. Bu eserin iyi okunup uygulanması ile, bu emek israfının önüne geçmek mümkündür. Şimdi alınacak önlemlere toplu olarak bakalım:

1.1.Çözgü hazırlanması ile ilgili teknik bilgiler ve alınacak önlemler:

       Çözgünün usulüne göre hazırlanması, alınacak önlemlerin başında gelir. Çözgü teli miktarı,dokunacak kilimin kalitesine göre hazırlanmış çözgülük ipin ende her 10 cm yerleşecek tel sayısını hesaplamak sureti ile yapılır . Örneğin dokuyacağımız kilimin eni 120 boyu da 180 cm olsun. Kalitemizde 10 cm’e, örneğin 40 tel çözgü teli çekmemiz gerekiyorsa, 120 cm’de 12 adet 10 cm olduğuna göre, 12x40 tel hesabı ile kilimimiz için 480 tellik bir çözgü hazırlayacağız demektir.

       Çözgünün boy hesabına gelince. Boyun 180 cm olmasını tasarlamıştık. Bu hesapta saçak payları bulunmayıp, iki baştaki zincirden zincire bir ölçünün 180 cm olması hedefleniyordu. O halde saçak paylarını da işin içine sokarak, hazırlanacak çözgünün boy uzunluğunu çıkarmamız gerekiyor. Saçak örgüleri için, her iki başta en az 15’er santim pay bırakmak yararlı olacaktır. Bu durumda boydan ölçü de 180+30 = 210 cm olacaktır. 50 cm de tezgah üstü payı koyarsak, bu durumda 260 cm uzunluğunda bir çözgünün hazırlanması gerekecektir. Bu da dokunacak kilimin boyunun 1.44 katı demektir.

      Bu hesaplamalardan sonra çözgü aparatı veya yere çakılan kazıklar etrafında bir kişinin dönerek çözgüyü hazırlaması gerekir. Çözgüyü hazırlayan kişi her zaman aynı olmalı, el ayarı sapmamalıdır. Bu konu çok önemlidir; çözgünün çözülüş tarzı değiştiğinde, kilimde ortaya çıkacak potlukları önlemek için, hem dokuma sırasında dokuyucu çok eziyet çekecektir hem de dokumadan sonra potluğu düzeltmek için ikinci bir işlem daha yapılarak para ve zaman kaybına neden olunacaktır. Hesap edilen ölçüler çerçevesinde, çakılan kazıklar etrafında 480 tur atan çözgücü el ayarını bozmadıysa iyi bir çözgü elde etmiş sayılır. Yere çakılan kazıkların veya çözgü aparatının dikmelerinin yanından geçirilen ara ipleri vasıtası ile çözgü her iki uçtan da bağlanır. Bu ara ipleri çözgünün dağılmasını önler, tezgaha çözgünün takılmasında kolaylık sağlar.

 


ÇÖZGÜNÜN HAZIRLANIŞI

Sayfa 3

 
 
 

1 2 3 4 5 6
 


 

© Erdoğan ILDIZ, Her hakkı saklıdır, yazılı izin olmadan çoğaltılamaz ve dağıtılamaz