Erdoğan ILDIZ    Aydınlık Gazetesi - Makale İletişimİletişim
 
 

 Giriş  Yayınlar Genel Açıklama Sayfası
  Mesleki 
 
  Felsefi
  Hikaye
  Şiir

 Halı Usta Öğretmeni ve Dokuyucusunun El Kitabı
Sayfalar
1 2 3 4 5
6 7 8

 

 

 

ÇÖZGÜ APARATI :

 

Çözgü çözmek için yurdumuzda çeşitli şekillerde usuller tatbik edilmektedir.

Bunlar ;

a-     Taş duvara iki sopa çakılarak bu iki sopa arasında yapılan çözgü

b-    Yere iki sopa çakılarak bu iki sopa arasında yapılan çözgü

c-     Beton zeminde çözgü boyuna göre açılan deliklere boru takarak, bu iki boru arasında yapılan çözgü

d-    20x20 ve çözgü uzunluğuna göre boyu olan tahta kalasa iki adet boru monte edilerek borunun biri sabit, diğeri istenilen boya ayarlanabilen ikinci boru ile yapılan çözgü

e-     Profil demirden yapılmış çözgü aparatında yapılan çözgü (Şekil 9)

f-      Makine ile çözgü çözülen metalden yapılmış aparat olmak üzere altı usulde çözgü yapılmaktadır.

GERME TEZGAHLARDA TEZGAH VE TEZGAHA ÇÖZGÜ YAPMANIN ESASLARI :

Bilindiği üzere el dokuma tezgahları germe ve sarma olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Dünyada ve ülkemiz genelinde her iki tür tezgahta kullanılmaktadır. Ancak istenilen kaliteye yakın halı çıkarmak için çözgünün çok dikkatli ve sağlıklı çözülmesi gereklidir. Böyle bir çözgünün çözülmesinde germe tezgahın önemi büyüktür.

1.     Germe Tezgahta Çözgü Nasıl Yapılır?

El halısı üretimi yapan ülke ve bölgelerde çeşitli tezgah türleri kullanıldığı gibi,çeşitli yöntemlerle çözgü yapılmaktadır. Bunların çoğu, yüzyıllar öncesinin imkansızlıkları içersinde icat edilen ve uygulanan çözgü yapma usullerinin devamıdır. Söz konusu usullerin içerisinde en iyisi, germe tezgah üzerinde çözgü, gücüyle yapılan çözgüdür. Çözgü,hazırlık ve uygulama olmak üzere iki aşamadan meydana gelmektedir.

a)     Dokuyacağımız halının ebadına göre germe tezgah seçilir. Bu tezgah 1 m. eninde halı çıkaracak büyüklükten fazla olmamalıdır. Daha büyük tezgah için kişi yetersiz kalır. Bu nedenle büyük tezgahlara çözgü, ekip tarafından yapılır. Tezgahımız, çözgü yapacağımız yere ayakta rahat çalışabileceğimiz şekilde ve yükseklikte ayarlanmalıdır. Çözülecek çözgü yere paralel olarak, sallanmayacak, kaymayacak, leventlerin birbiri arasındaki ölçüyü bozmayacak şekilde ve sağlam monte edilmelidir. Çözgünün ebadına göre alt ve üst leventlerin arası hassasça ayarlanıp, sabitleştirilmelidir. Gücünün sağına gelmek üzere alt levende çok yakın bir şekilde çözgü gücüsü konulmalı, her iki başından yan leventlere geçici olarak sıkıştırılmalıdır. Alt ve üst levent ve çözgü gücüsünün üstü, çözgü ebadı göz önüne alınarak 10’ar cm. aralıklarla çizilmelidir. Böylelikle,  çizgiler yardımı ile çözgü kalitesine göre çözgü tellerini yerleştirip her 10 cm’ de bir çözgümüzü kontrol etmiş oluruz. Bu çalışma şekli, çözgüyü kaliteli hale getirir ve çözgücüyü zaman ve malzeme  yönünden de tasarrufa götürür. Tezgahımız, böylece çözgü yapılacak vaziyete gelmiş olur. İyi çözgü, çözgüye başladıktan sonra hiç ara vermeden  veya en az ara vererek bitirilen çözgüdür. Onun için çözgüye başlamadan evvel, çözgü yapma anında ihtiyaç duyacağımız çözgücünün çözgüyü bırakıp ayrılmaması için zaruri ihtiyaçlarla ilgili bütün  araç ve gereçleri çözgü yapılacak tezgahımızın yanına hazırlamamız gerekir. Bu çalışma şekli, kaliteli çözgü yapabilmenin koşullarından sadece bir tanesidir. Şimdi çözgü yapma seyri içinde ihtiyaç duyacağımız  araç, gereçleri tespit edelim.

a.      Makaraya veya bobine sarılı yeteri kadar çözgülük.

b.     Metre, kalem, keser, pamuk ipi, takoz vs.

İyi bir çözgü yapabilmenin diğer bir şartı, çözgücünün çözgüye başlarken elde ettiği konsantre halini çözgü bitinceye kadar muhafaza edilmesidir.

2.     Çözgü Yapma İşlemi :


 

Çözgücü olarak, çözgülük sarılı makarayı elimizde tezgahımızın alt ve üst leventlerine yalnızca  vücut hareketleri ile kolayca sarabileceğimiz yerimizi almalıyız. Çözgücülüğümüzün ucunu çözgü güçüsünün üstündeki ilk çizgiye bağlarız. Sağımızda çözgü gücüsünün yakınında olan alt leventlerin üstünden U dönüşü yaparak karşısındaki üst leventin altında U dönüşü yapıp, karşıdaki alt leventin altından U dönüşü yapıp, çözgü güçüsünün üstünden U dönüşü ile geriye dönüp alt leventin üstünden U dönüşü yapıp karşıdaki üst leventin altından U dönüşü ile çözgü güçüsünün üstünden U dönüşü ile geriye dönüp üst leventin üstünden U dönüşü yaparak karşıdaki alt leventin altından U dönüşü ile çözgü güçüsünün üstünden U dönüşü ile, geriye dönüp alt leventin üstünden U dönüşü ile karşıdaki üst leventin altından U dönüşü ile çözgü güçüsünün üstüne geliriz. Bu turlar sistematik olarak devam eder. Halımız için gerekli olan tel sayımızı tamamladığımızda işlem biter. Tel sayımız bittiğinde yine çözgülük telimizin ucunu çözgü güçüsüne bağlar çözgü çözme işini bitiririz.

         Çözgü tezgahımızı çok dikkatlice yerinden indirir halı dokuma pozisyonuna getiririz. Bundan sonra halı dokumak için yapılması gereken işlemleri yapar veya yaptırırız. Böylece tezgah ve çözgümüz üretime hazır hale gelmiş olur.  

  Sayfa 4

 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8
 


 

© Erdoğan ILDIZ, Her hakkı saklıdır, yazılı izin olmadan çoğaltılamaz ve dağıtılamaz