Erdoğan ILDIZ    Aydınlık Gazetesi - Makale İletişimİletişim
 
 

 Giriş  Yayınlar Genel Açıklama Sayfası
  Mesleki 
 
  Felsefi
  Hikaye
  Şiir

 Halı Usta Öğretmeni ve Dokuyucusunun El Kitabı
Sayfalar
1 2 3 4 5
6 7 8

 

 

 

1.7.Halının Ara Atkısı :

Ara atkısı çok bol bırakılarak gidiliyorsa;bu, sırtta ( halının arkasında ) düzensizlikler yarattığı gibi, kırıklar meydana getirecektir. Çünkü atkılar da kırıkların meydana gelmesini sağlar. Gergin atılan ara atkıları, çözgünün gerilmesine sebep olur. Bu nedenle atkı ne bol ne de gergin atılmalı, ayarı iyi tespit edilmelidir. En’ de meydana gelen yamukluk ve potlarda, atkı seçiminde yapılan hataların payı büyüktür.

1.8.Halının Sırasının Kontrolü :

Halılarda boyun uzun çıkması, temel problemlerimizden biridir. Boyun uzun çıkması, 2 nedenden kaynaklanmaktadır.

         Bunlar ;

a)     Ara atkısının kalın veya çok kat atılması,

b)    Dokuyucunun iyi kirkit vurmaması.

Burada kontrolörün, her 10 cm, de halıyı ölçerek, boydan ve sıradan kontrol etmesi gerekmektedir. Desen kağıdından sıra sayılıp, dokunan sıra ile kontrolü ayrıca yapılmalıdır. Bu kontroller sırasında, halı bitiminde 3-5 cm çekme payı olacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Halı yükselmeden dokunan kısım sarılmalıdır. 

1.9. Halının Sırtı:

Çözgüler gergin, düğümler asılarak indirilmiş ve atılmışsa, ara atkısı bol bırakılmamış, kirkit iyi vurulmuşsa, halının arkası çok güzel ve düzenli görünür. Burada ilme atışını izlemek, tezgahın gerginliğine bakmak gerekir. Tezgah “tın tın “ ötüyorsa problem yok demektir.

1.10. Hav Yüksekliği: 

Ürettiğimiz halılarda kalite kadar maliyetin de önemli olduğunu unutmamalıyız. Malzeme fiyatları ve halı maliyetleri gözönüne alındığında israfı önleme açısından halının havı ( ilme uzunluğu ) önem arz etmektedir. Halının özelliğine göre ilme uzunluğu ayarlanmalı, çok uzun ( havlı ) olmamasına dikkat edilmelidir.

1.11. Halıdaki Renk :

Ürettiğimiz halıların piyasada rekabet şansını sürdürmesi, tutunabilmesi için, günün istenilen moda renkleri ile birlikte milli kültürümüzün özelliklerini taşıyan tarihi halılarımıza uygun renkleri taşıması gerekir. Bu da halı dokumaya başlamadan önce tezgaha verdiğimiz örneklerde ( desenlerde ) açık ve net olarak belirtilmeli, bir birine uygun renklerle boyanmış örnekler       ( desenler ) tezgaha verilmeli, renk seçimi dokuyucunun isteğine bırakılmalıdır.

1.12. Halıdaki Desenin Kontrolü :

Genelde desenlerin 1/ 4’ü çizilmelidir. Bordürler, köşe başlangıcından bir miktar çizilerek, desenin devam ettiğinin anlaşılacağı varsayımı ile öyle bırakılmalıdır. Orta zeminlerdeki desenler ¼ olarak çizilmelidir. 4 parçanın kaynaştırılma noktaları çok önemlidir. Kontrolörün bu konuya çok dikkat etmesi gerekmektedir. Desen alınıp dokunan kısımla karşılaştırılmalı, dokunan bölümde hata varsa, desene uygun olmayan bölüm sökülmeli,hatasız olarak halının dokunması sağlanmalıdır. Yurdumuzda dokunan büyük halılarda desen, bütün olarak çizilip boyanır ve dokuyucunun rahat kullanabileceği gibi bölünür. Bölünen desenlere de sıra verilir ve sıra sayısına göre takip edilir.

1.13. Kesim :

         Atılan ilme bıçakla kesildikten sonra, birkaç sıranın arkasından makas ile kesim yapılır. Makas kesimi düzgün yapılmayınca, halının yüzünde dalgalanmalar meydana gelir. Bu da, halının güzelliğinde dolayısıyla kalitesinde rol oynar. Çok düzgün kesim yapılamayan yörelerde kesim, halı bitiminde makinalarla da (kırkım-kesim makinalarında) yapılabilir. Tüm bu açıklamaları kitabın sonunda verilen tezgah denetleme formunda özetlenmiş olup, bu form özellikle tezgah denetimlerinde yanınızda bulunmalıdır.

Sarma tezgahlara göre anlatılan yukarıdaki açıklamalar germe tezgahlar içinde büyük ölçüde geçerlidir. Ancak, germe tezgahlarda, tezgah ve tezgaha çözgü yapmanın daha sonraki bölümlerde geniş şekilde açıklanacaktır. Umarız, bu bilgiler, Türk el halıcılığını yaşatma ve dünyaya tanıtma mücadelesinde görev alan çeşitli kişi ve kuruluşlara ışık tutacaktır.

 

                  SARMA TEZGAHIN KURULMASI


 

Tezgah parçaları, kurulacağı yere, eksiksiz getirilir. Tezgahın kurulacağı tespit edilir. Yer tespit ederken ışık durumu dikkate alınmalıdır. Tespit edilen yere önce yan ağaçlar konur. İlk olarak alt levent sonra üst levent, yan ağaçlardaki yuvalarına takılır. Sonra tezgah uygun yerlerden sabitleştirilir.

Tezgahın doğru ve terazisinde kurulup kurulmadığını kontrol bakımından yan ağaçların üst ve ön alt kısımlarına birer adet çivi çakılır (iki yan ağaç için toplam 4 çivi) ve çivinin bir tanesine çözgü ipliğinden yeterli miktarda bağlanır. Eğer iplik, yan ağacının birinin üstündeki çiviye bağlanmış ise, diğer yan ağacının alt kısmındaki çiviye gergin olarak ve yan ağacına temas edecek şekilde bağlanır. Sonra aynı yan ağacının üst kısmına çakılan çiviye ip çekilerek bağlanır. Oradan da karşıdaki diğer yan ağacın alt kısmına çakılan çiviye iplik gerdirilerek bağlanır. İpliklerin mutlaka yan ağaçların ön yüzüne temas etmesi lazımdır. Bu çaprazlama bağlanan ipliklerin kesiştiği yerde bir birine bastırmayacak veya arası açık kalmayacak şekilde ise tezgah şakülündedir ve yan ağaç açıları aynı değerde olup, tezgah düzgün kurulmuş demektir. Bu kontrol yapılmazsa tezgahtan çıkacak halı devamlı bir tarafa yatık çıkar, bu da halıda yamukluk meydana getirir.     

    Sayfa 3

 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8
 


 

© Erdoğan ILDIZ, Her hakkı saklıdır, yazılı izin olmadan çoğaltılamaz ve dağıtılamaz