Erdoğan ILDIZ    Aydınlık Gazetesi - Makale İletişimİletişim
 
 

 Giriş  Yayınlar Genel Açıklama Sayfası
  Mesleki 
 
  Felsefi
  Hikaye
  Şiir

 Gücün Kaynağı
Sayfalar
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11

 

 

 

Romeo’ nun üç yıl önce başlattığı hareket sayesinde bu menfaat çetesine karşı toplumun bazı kesitlerinde belirli bir bilinç oluşmuş gerici çevrelerin beslediği ve körüklediği gruplarla Romeo taraftarları yer yer çatışmaya başlamıştı. Örneğin kadınların okutulmaması, kapatılması, toplumda erkeklerle eşit şartlarda olmayışına karşı çıkan Romeo taraftarlarına, cahil bırakılmış, kafaca gelişmemiş, toplumun alt kesitlerinden büyük tepki gelmekteydi.

Romeo şimdi eksik tuğlalıların arasında yaşamanın kişiye nasıl bir cehennem azabı yaşattığını anlamaya başlamıştı. Cehennem bundan farklı bir şey olamazdı. Toplum o kadar çok bencil, gerizeka şeylerle uğraşıyordu ki el birliği ile cennetin nasıl yaratılabileceğini unutmuştu. Bir sürü kaynak ve enerji boş yere bir takım bencillikler yüzünden heba olup gidiyor, boşuna zaman kayıp ediliyordu.

Gezegende sevgiden çok korku hakimdi, baş dinozorun tüm ülkelere lanse ettiği dinlerin ana teması cennet  ve cehennem üzerine kuruluydu. Cehennem azabı çekecekler devamlı oksijensiz bir ortamda boğularak ölecekler bu ölüm hiç bitmeyecek. Cennete gidenler ise yeşillikler ve ırmaklar içinde huri kızların yaptığı her türlü servisle mest olacaklar. Romeo bu fikri ortaya sürenlere karşı Meryem’ in fikrini devreye soktu. Başarılı oldu da .

Oldukça büyük militan bir kadın kadrosu, adaletsiz kadın cenneti fikrini yerden yere vurarak cehaletin cehennem, bilgilenmenin ise cennet olduğu görüşünü yaymaya başladılar. Öyle çocukça cennet ve cehennem fikrinden uzaklaşan gurupların bilgi açlığı kısa zamanda inanılmaz boyutlara ulaştı.

O sene lise bitmiş üç arkadaş ve kurmayları durumundaki diğer arkadaşlarla beraber grup olarak bir çok ülkeyi kapsayan yaz tatiline çıkmışlardı. Ali ısrarla yanına kız arkadaşını da almak istedi, Romeo bu kızdan haz etmiyordu ancak kadın haklarına ters bir davranışı olmasın diye istemeye istemeye kabul etti. Kızın belirli testlerden geçirilip sonra grubun içine sokulması gerekiyordu. Her ihtimale karşı Romeo, Ali ve Paul’ ü uyardı bu gezide reaktörden hiç söz edilmeyecekti. Gezi çok iyi geçti, her ülkede oldukça büyük bir kitle oluşturmuşlardı, en geç birkaç yıl içinde hedefe gidecek hareketi başlatabilirlerdi. Kız bazı ülkelerde çok iyi çalışma yaparak göz doldurdu, bir ara Romeo acaba bu kız hakkında yanılıyor muyum diye içinden geçirdi. Yine de ihtiyatı elden bırakmayacaktı. Gezi sırasında kız Ali’ nin tam güvenini kazanmıştı. Artık pervazsızca bazı sırları onun yanında çekinmeden deşifre ediyordu.

Artık üniversiteyi okuyorlardı, Romeo kaydını felsefeye, Paul hukuka, Ali de iletişim fakültesine yapmıştı. Ali bir taraftan kitaplar yazarken bir taraftan da yerel gazetelerin birinde köşe yazarlığı yapıyordu. Paul  hukukun cazibesine kapılmış eksik ve zararlı gördüğü kanunları kaldırıyor, yeni anayasa yapıyor, harıl harıl çalışarak geleceğin düzenini kuruyor. Kurulan düzeni 3 arkadaş tartışıyorlar. Bu toplantılara bazen çok yakın havarileri de alıyorlar, alınan lezzetin boyutlarını genişletiyorlardı.

Her üçü de baş dinozorun ülkesinde okuyorlardı. Kolye sahibi olan gençler için bu kuraldı. Ali kendi evlerinde kalıyor Paul ve Romeo da yurtta kalıyorlardı. Birinci yıl üniversiteye adapte oluşun hay huyu ile çabucak geçti.

İkinci yıl hızlı başladı, yurtlardaki koşullardan ve üniversite harçlarının yüksekliğinden sıkılan devrimci öğrenciler üniversite işgallerine başladılar. İşgaller formları getirdi sık sık değişik anfilerde çeşitli konularda formlar yapılıyor bu da öğrenciler arasında iletişimi hızlandırıyordu. Baş dinozor her nedense öğrenci hareketlerini ciddiye almadı. Öğrenci hareketleri kısa zamanda sokağa taştı. Sokak hareketleri süratle toplu yürüyüşlere dönüştü. Artık baş dinozor harekete geçmiş, tutuklamalar, yaralamalar, öldürmeler başlamıştı. Karşı grubun duruma hakim olmasını beklemeden harekete geçmek gerekiyordu. Ali’ nin tutuklanması bardağı taşıran son damla oldu.

Ali değişik gazetelerde yazdığı yazılardan dolayı tutuklanmış başkent ceza evine konulmuştu. Paul ve Romeo da aranıyordu. Çeşitli devrimci arkadaşlarının evinde birkaç gün kalıyor, sık sık ev değiştiriyorlardı. Artık kolyelerini de taşımadıkları için yerlerinin tespiti de mümkün olmuyordu.

İlk hedefleri Ali’ yi kurtarmak daha sonra da tüm devrimci hareketi aktive ederek, örgütleyerek, reaktörün çalıştırılmasına ve çalışması sonrası zincirleme reaksiyonlara hazır etmekti.

Ali’ yi kurtarmak için ilk adım, Ali’ ye yakın birini hapishaneye göndermekti. Paul bunun için en iyi adayın Ali’ nin kız arkadaşı olacağını belirtti. Romeo istemeye istemeye öneriyi kabul etti. Bu kıza bir türlü kanı kaynamamıştı. Kıza Ali’ yi kaçırma plânlarını ve kaçışı müteakip, buluşacakları adresi ve Ali için temin ettikleri silahı verdi. Artık bütün ekip silahlanmıştı.

Plân aynen uygulandı ve Ali hapishaneden kaçırıldı. Herhangi bir aksilik olması ihtimaline karşılık Paul’ ün reaktöre gelmesi sakıncalı bulundu. En kötü ihtimal oluşan tabana o önderlik edecekti.

Ali reaktöre kız arkadaşının da gelmesinin bir mahsuru olmadığını söyledi, neticede hapishaneden kaçışta aktif bir görev yaparak ekibin güvenini kazanmıştı, Romeo’ nun kuşkuları boşunaydı. Neticede Romeo, Ali ve en güvendikleri adamlardan oluşan ekip kız ile beraber yola çıktılar. Reaktöre geldiklerinde etraftaki sessizlik Romeo’ yu huylandırmıştı yine. Bir gariplik vardı, burayı hiç böyle görmemişti. Reaktöre her zaman girdikleri geçitten içeri süzülürken pusuya düştüklerini anlamışlardı. Mermiler uçuşmaya başladığında Ali’ nin kız arkadaşı olan kişi gözünü kırpmadan silahı Romeo’ ya doğrultu ve ateşledi. Dehşet içinde durumu gören Ali kendini Romeo’ nun önüne atarak kurşunlara hedef oldu. O an tüm militanlar kurşunlarını kıza boşalttılar. Romeo yine haklı çıkmıştı. Kız hem muhbir hem de provokatör ajandı. Ali ise pisi pisine harcanmıştı. Çatışma tüm hızı ile sürerken Romeo tüm enerjisini reaktörü çalıştırmak için kullandı. Reaktör çalıştıktan sonra oluşuma sahip çıkacak düzenin tüm detayları daha önceden belirlenmişti. Yeni düzenin kadroları bu anı bekliyorlardı. Artık baş dinozorun adamlarının önemli bir fonksiyonu kalmayacaktı. Ölen son birkaç kişi son devrim şehitleri olacaktı.

Her iki tarafta da önemli zayiatlar olurken, Romeo reaktörü yağdan kıl çeker gibi çalıştırdı. Tüm gezegen sarsılıyordu. Merkezden yüzeye doğru oksijen hareketi başlamış kısa zamanda atmosfer oluşmaya başlamıştı. Bu inanılmaz mükemmel bir şeydi.

Bir sene gibi kısa zamanda Paul ve Romeo Mars’ ta yeni düzeni oturttular, her şey eskisine göre çok daha güzel olmasına rağmen, baş dinozor ve onun yalakaları ellerinden kuvvetleri gittiği için memnun değillerdi. Süratle sürüngen nesil şekil değiştirmeye başlamıştı bile. Romeo başkandı, Paul ise başkan yardımcısı. İlk parlâmentoyu  ilk havariler oluşturuyordu.

Reaktörün çalıştırıldığı gün ve Ali’ nin öldüğü gün olan devrim gününün birinci yıldönümü dolayısı ile yapılan şenliklerde Romeo’ nun bir konuşma yapması gerekiyordu. Halk hınca hınç yüzeyi doldurmuş konuşmayı bekliyordu.

Romeo halkı selamlayarak kürsüye geldi. Konuşmasına işte cennet diyerek başladı. Artık toprak altında değiliz. Oksijene hiçbir ücret ödemiyoruz, serbestçe uçsuz bucaksız topraklarda özgürce dolaşacağız.

Bir birinizi sevin, esas yakıtımız bu hayatlarımızın devamlılığı için. Bir birinizi yüceltin, bir birinizden daha iyi servis alabilmek için.

Cennetin bilgi, cehennemin ise cehalet olduğunu hiç unutmayın.

Kadını üstün kılın, çocuğu doğuran ve yetiştiren o olduğu için, sıhhatli, bilgili nesillerin devamlılığı için.

Paul’ ü sayın kendinin ve kurulunun koyduğu kanunları benimseyin o kanunları ile sizin yarınlarınızı kuracaktır.

Bu söz Romeo’ nun son sözleri oldu. Baş dinozora bağlı iki yobazın çapraz ateşi sonunda kürsüye yığıldı. Henüz ölmemişti, süratle trans haline geçmeye uğraşıyor, etrafını saran, ağlaşan kişiler sayesinde bunu başarmakta güçlük çekiyordu. Nihayet Juliet ile temas kurdu ve görev tamam, evren dağıtım merkezinde görüşmek üzere diyebildi.

Ruhunu teslim ettikten sonra yine de büyük kaos yaşanmadı. Her şey daha önceden ayarlanmıştı. Paul gerçek liderlik için hazırlanmış, altyapı ona göre oluşmuştu. Romeo sanki öldürüleceğini daha önceden biliyordu.

Romeo için görkemli bir anıt mezar, Ali içinde daha mütevazı bir anıt mezar yapıldı, dinozor soyunun kökü kazındı, ilkel, yobaz elementlerin eğitimine hız verildi, ilmin, bilimin önü açıldı, devrim süreci hızlandı, Mars ayrı bir gezegen hüviyetine büründü.

Romeo’ dan Mars’ tan ayrılış sinyali geldiği gün, Juliet de çeşitli dertler ile boğuşmaktaydı Galaktika’ da. Muhakemeyi kazanmış, öğrenmeme özgürlüğünün simgesi haline gelmiş olmasına rağmen, pek çok kişi onu evrim motivasyonunun önündeki engel olarak görüyordu. 

Fanatik gruplardan her an tehdit almaktaydı. O gün böyle bir grubun yemekli toplantısına davet edilmişti. Öğrenmeme özgürlüğünün faziletlerinden bahsedecekti. Yemekte konuşma yapmadan önce içtiği bir şurubun boğazında düğümlendiğini hissetti, zehirleneceğini anlamıştı ancak itiraz etmedi. Romeo’ yu evren dağıtım merkezinde yakalaması gerekiyordu. Galaktika’ dan ayrılırken Galaktika’ ya bir tuğla daha koymanın huzuru ile yola çıkıyordu.

Evren tayin merkezine geldiğinde Romeo’ yu bekler halde buldu, bu kez Romeo odalarını ayırtmış, gerekli düzenlemeleri sağlamıştı. Yine Hermes, Zeus ve Hera’ dan kutlama mesajlarını getirdi. Yine ertesi gün evren tayin merkezini büyük bir şevkle gezdiler, bu kez Romeo Mars’ ta yaptığı hizmetten dolayı üstün hizmet madalyası bile aldı.

Çeşitli kurslara birlikte katıldılar, aynı niteliklerle donanımlı oldular, ölçüm merkezinde sonuçlar aynı çıktı. Her ikisinde de ölçüm puanı 70’ i gösteriyordu. Mars’ ta Romeo’ nun tuğlaları 8 adet artmıştı bu çok iyi bir neticeydi. Bu puan Galaktika için alt limitti, böylece birlikte metamorfozun alıcısı konumunu oynayabilecekler, almanın mutluluğu ile sarhoş olacaklardı. İşte bu cennetti, hem sevdiğinle eşit koşulda başlayan evrim basamaklarını birlikte yaşamak, hem de alan konumunda olmak, kişiyi dinlendiriyordu. Veren konumunda olmak genellikle sinirli kılıyordu kişiyi, her şeyi önceden görmek, devamlı aptalların yarattığı yamukluklarla uğraşmak, büyük bir ızdırap kaynağı idi. Şimdi Galaktika’ da bir müddet dinlenecekler, aptalları oynayarak cenneti yaşayacaklardı.

İntikal merkezine geldiklerinde, intikallerini bekleyen birkaç kişinin arasında sıralarını beklemeye başladılar. Önce Romeo’ nun intikali, sonra da Juliet’ inki  gerçekleşti. Bir birlerine yakın yerleşim birimlerinde Galaktika’ya gelmişlerdi. Bulundukları muhitte  geçen karnasyonunda yaptığı hizmetten dolayı Juliet’ in heykeli bulunuyordu. Heykelin kaidesine şu ibare yazılmıştı. Hayatı pahasına “ öğrenmeme de bir özgürlüktür ” ü öğreten kız  diye okunuyordu.

Bu defa aileleri daha zengin ve kültürlü kişilerdi ve aileleri ile aralarında büyük bilgisel açıklık bulunuyordu. Bu karnasyonları çok zevkli geçecek gibi görünüyordu . Tüm şartlar ona göre oluşmuştu. İşte bu, cenneti yaşamaktı.

SON  

Sayfa 11

 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 


 

© Erdoğan ILDIZ, Her hakkı saklıdır, yazılı izin olmadan çoğaltılamaz ve dağıtılamaz