Erdoğan ILDIZ    Aydınlık Gazetesi - Makale İletişimİletişim
 
 

 Giriş  Yayınlar Genel Açıklama Sayfası
  Mesleki 
 
  Felsefi
  Hikaye
  Şiir

 Halıcının El Kitabı
Sayfalar
1 2 3 4 5
6

 

 

 

5-Yaş :

Halının yaşı, halının garantisidir. Elli yıl kullanılmış ve hiçbir şey olmamış, hiç bozulmamış halı, kendini kanıtlamış halı demektir. Ve iyi bir halı eskidikçe güzelleşir. Bu  nedenle eski  halı, yeni halıya her zaman tercih edilir. Günümüzde işçilik ücretleri arttığından, eski halı yenisine  göre göreceli olarak daha ucuzdur. Ancak iyi  durumda eski halı bulmak zor olduğundan, böyle nadir halıların antika değeri vardır. Dolayısı ile eski, iyi durumdaki nadir halılar yeni halıya göre daha değerlidir.

Biraz da kilimler üzerinde duralım. Kilimlerin de kalitesini belirleyen faktörler halı ile aynıdır. Ancak bazı kilimlerin dokunuşu daha zor, emeği daha fazla,  daha dayanıklı ve dekoratiftir. Şimdilik halıya oranla daha ucuz olmakla birlikte, yakın gelecekte halıdan daha pahalı olacaktır.

Kilimler işçilik yönüyle üçe ayrılır:

1-     Normal kilimler,

2-     Cicim kilimleri,

3-     Sumak kilimleri.

Normal kilimler, çözgünün üzerinde atkılar döndürülerek, renklerin değiştiği yerlerde ilikler bırakılarak yapılır.

Cicim kilimlerinin tabanı bir kişi tarafından dokunurken, nakışı da ikinci bir kişi tarafından aynı zamanda iliksiz olarak dokunur.

Sumak kilimlerinin ise hem tabanı hem nakışı, aynı zamanda tek kişi tarafından dokunur. Sumaklar ancak belirli yörelerde ve en yetenekli kızlar tarafından dokunur. Oldukça nadir ve pahalıdır.

            Kilimlerin desenleri de halıyla büyük bir benzerlik gösterir ve aynı anlamı içerir.

Sonuçta el dokuması halı ve kilim, kadınlarımızın emeğinin ve yüreğinin birleştiği en zor ve en güzel el sanatlarından birisidir.

B-Kalite Kontrol Aşamaları :

Halı ve kilim, tezgahta dokunup çıktığı zaman yarı mamul halindedir. Bunların yarı mamul halden mamul hale getirilişinde de çeşitli aşamalar söz konusudur. Önce sırtı yakılır. Böylece fazla tüyleri yok edilirken, kullanılan malzemenin kalitesi de sınanmış olur. Bu işlemi yıkama izler. Yıkama ile kullanılan boyanın cinsi test edilir. Renklerin dağılıp dağılmadığı anlaşılır. Abraş varsa ortaya çıkar. Yıkamadan sonra belirli bir süre güneş altında kurutularak, aynı zamanda boyanın ışığa hassaslığı da denenir. Sonra kesim yapılır. Halının havları aynı seviyeye getirilir. En son aşama ise dolaplama dır. Halının ve kilimin en son tüm tozu, pisliği yok edildiği gibi, dayanıklılığı da ölçülmüş olur.

Böylece halı ve kilimler tezgahtan çıktıktan sonra, tıpkı bir güzellik enstitüsü gibi, güzelleştirilirken son şeklini alır. Tüm kalite kontrol testlerinden de geçmiş olur.

 

C-   K Sistemi

Halı ve kilimin kalitesini belirleyen faktörleri açıklamıştık. Kullanılan malzemenin, işçiliğin, boyanın çeşidi ve kalitesiyle, desen, kompozisyon ve yaş veya yıkama özellikleri belirleyici unsurlardı. İşte bu unsurların bir ya da birkaçının yetersizliği o halı veya kilimin kalitesini belirler. Ancak piyasada bu noktalar göz arda edilmekte, her kalite mal aynı potada eriyip gitmektedir. Kuşkusuz malların standardizasyonunu yapabilmek, bilgi, birikim ve kalite kontrol testlerinin gerçekleşebileceği tesis sorunudur.

Bu tarz tesislerde, tezgahtan çıktıktan sonraki tüm kalite kontrol testleri yapıldıktan sonra bir halı veya kilim ya değer kazanır ya da kaybeder. İşte tüm malların aynı  potada erimesini önlemek için K Sistemi dediğimiz  bir sistem kurulmuştur. Buna göre piyasada  genel geçerli halı ve kilim kalite düzeyi 2 K,bu düzeyin üstündeki 1 K, altındakiler de kaybettiği değerler oranında 3 K, 4 K,5 K diye sınıflanırlar. Yani 1 K ile 5 K arasında beş değişik kategori vardır. Ve bu kategori farklılıkları, değer olarak, her kategori arasında %20 fiyat farkı ile kendini gösterir.  

D-KALİTE ŞARTNAMESİ
( Görüntülemek için tıklayınız )


                                     Sayfa 3

 
 
 

1 2 3 4 5 6
 


 

© Erdoğan ILDIZ, Her hakkı saklıdır, yazılı izin olmadan çoğaltılamaz ve dağıtılamaz